Deju ansamblis „Līksme” piedalījās Latviešu Dziesmu un Deju svētkos Kanādā

AKTUĀLI

Daugavpils novada Kultūras centra „Vārpa” deju ansamblis „Līksme” laikā no 4. līdz 7. jūlijam piedalījās XV Latviešu Dziesmu un Deju svētkos Toronto (Kanādā). Tas bija lielākais pasākums latviešu diasporai, kas tika organizēts ārpus Latvijas teritorijas, turpinot Latvijas simtgades pasākumus.

Svētku ietvaros notika vairāk nekā 20 tautas deju, koru, kamermūzikas un orķestra, garīgās mūzikas koncerti un sarīkojumi. Tika rīkota latviešu cimdu izstāde, rādīta teātra izrāde “No saldenās pudeles”, norisinājās dzejas un prozas lasījumi. Svētku kulminācijā – lieluzvedumā „Viena dziesma, viena deja, viena tauta”, kura moto bija „Latvietība. Draudzība. Dejas prieks.” –  kopā piedalījās 56 deju kolektīvi.

Deju ansambļa „Līksme” vadītāja Aija Daugele stāsta: „XV Latviešu Dziesmu un Deju svētku gatavošanās process noritēja gandrīz 9 mēnešus. Šajā laika posmā tika ieguldīts milzīgs organizatoriskais darbs, dejotāju intensīvais darbs, lai apgūtu Lieluzveduma obligāto repertuāru un nokļūtu uz šiem svētkiem. Atrodoties Toronto visvecākajā ledus halle, sajūta bija divejāda. No vienas puses esam svešā valstī, pāri okeānam, no otras puses, esi starp savējiem. Lieluzveduma laikā dejotāju prieks un enerģija jutās gan uz laukuma, gan ārpus tā. Visi 1000 dejotāji un skatītāji, sadevušies rokās, dziedāja kopā. Tirpas un asaras pārskrēja dejotājiem un skatītājiem, kad koris  grupas „Rakstu raksti” pavadījumā dziedāja noslēguma dziesmu „Daugav’ abas malas”. Svētki bija tik fantastisks piedzīvojums un pārbaudījums katra dejotāja dzīvē, ka gribas vēl kādu brīdi domās un sajūtās uzkavēties šajā gaisotnē un ielikt šīs sajūtas savā īpašajā atmiņu izlasē. Paldies visiem, kuri  sniedza ansamblim „Līksme” iespēju un atbalstu, lai piedalītos ar visas pasaules latviešu deju kolektīviem XV Latviešu Dziesmu un Deju svētkos Kanādas pilsētā, Toronto.”

Svētkus rīkoja Latviešu Dziesmu un Deju svētku biedrība Kanādā, sadarbībā ar XV Latviešu Dziesmas un Deju svētku rīcības komiteju, Toronto.

Braucienu finansēja Daugavpils novada dome un Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma „Latvijas valsts mežu atbalsts koru un tautas deju tradīcijas attīstībai” (ar valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” finansiālu atbalstu).

Koris „Latgale” piedalījās festivālā „Vasara Budapeštā”