Daugavpils pilsētas pašvaldības policija aicina darbā jaunākos kārtībniekus

AKTUĀLI

Amata pienākumi:

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana;
Administratīvo pārkāpumu profilakse, atklāšanas un novēršana;
Administratīvās lietvedības materiālu noformēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Prasības pretendentiem:

Pilngadīgs Latvijas pilsonis;
Vidējā vai augstāka līmeņa izglītība;
Teicamas latviešu valodas zināšanas (augstākā kategorija);
Laba fiziskā sagatavotība un atbilstošs veicamajam darbam veselības stāvoklis;
Spēja darboties komandā;
Labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Pieteikties personīgi Daugavpils pilsētas pašvaldības policijā, Muzeja ielā 6, Daugavpilī, iesniedzot CV, vai iesūtīt CV uz elektronisko pasta adresi police@daugavpils.lv.

Par Skrudalienas bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēts Jāzeps Valters