Par Skrudalienas bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēts Jāzeps Valters

Pagastu un pilsētu ziņas

Par Skrudalienas bāriņtiesas priekšsēdētāju domes sēdē ievēlēts Jāzeps Valters. Viņa pilnvaru termiņš sākās 2017.gada 18.aprīlī. Līdzšinējais priekšsēdētājs Romualds Baranovskis savas pilnvaras nolicis pirms termiņa pēc paša vēlēšanās.

Jāzeps Valters bāriņtiesas darbā strādā kopš 2005.gada, kopš 2009.gada ir Skrudalienas bāriņtiesas loceklis, kurš priekšsēdētāja prombūtnes laikā pildīja priekšsēdētāja pienākumus. J.Valteram ir jurista izglītība, gūta pieredze gan bāriņtiesu darbībā, gan Salienas pagasta pārvaldē kā juriskonsultam. Valtera kolēģi viņu raksturo kā atbildīgu un profesionālu. “Par gūto pieredzi esmu pateicīgs bijušajiem bāriņtiesas priekšsēdētājiem Annai Petrovai un Romualdam Baranovskim.  Viņu vadībā ir izveidots ļoti saliedēts, zinošs un profesionāls kolektīvs,” norāda J.Valters.

Valters uzskata, ka ir jāstrādā, lai bērni tiktu adoptēti valsts robežās, jo viņu apbēdina, ka pārsvarā visi pusaudžu vecuma bērni tiek adoptēti tikai uz ārzemēm. “Ziņojumi par šiem adoptētajiem bērniem uz Latviju pienāk tikai pirmos trīs gadus. Ir patīkami, ja ziņojumos tiek pievienotas fotogrāfijas, lai mēs būtu droši, ka ziņojums nav fiktīvs, ka bērni labi aug un ir smaidoši. Tāpat ir jārūpējas, lai palielinātos audžuģimeņu skaits gan Latvijā, gan novada teritorijā, lai mūsu bērni netiktu pārvirzīti uz citām pašvaldībām. Slikti, ka audžuvecākiem šis smagais darbs, ko viņi veic, netiek rēķināts darba stāžā. Faktiski, šī iemesla dēļ mēs tikko pazaudējām vienu novada audžuģimeni,” uz aktuālākajām problēmām norādīja jaunais Skrudalienas bāriņtiesas priekšsēdētājs.

Atgādinām, ka Skrudalienas bāriņtiesas locekļi ir Lilija Terentjeva Demenes pagastā, Oksana Andrule Skrudalienas pagastā un Svetlana Kursīte Vecsalienas pagastā.

Elza Timšāne

Lieldienas Maļinovā