DAUGAVPILS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Pašvaldība

1.pielikums
Daugavpils novada vēlēšanu komisijas
Protokolam Nr.2
(29.03.2019.)

 

DAUGAVPILS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS

PAZIŅOJUMS

Gatavojoties 2019.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām,  Daugavpils novada vēlēšanu komisija izsludina iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 2019.gada 5.aprīļa  pl.15.30  šādām vēlēšanu iecirkņu komisijām, precizējot pieteicamo kandidātu skaitu katrā vēlēšanu iecirknī:

Nr.p.k.Iecirkņa  numursIecirkņa nosaukumsAdresePieteicamo kandidātu skaits
1.397AMBEĻU PAGASTA PĀRVALDEPARKA IELA 6, AMBEĻI, AMBEĻU PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-54385
2.398BIĶERNIEKU PAGASTA PĀRVALDESAULES IELA 4, BIĶERNIEKI, BIĶERNIEKU PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-54405
3.399DEMENES KULTŪRAS NAMSBRIĢENES IELA 2, DEMENE, DEMENES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-54425
4.400KUMBUĻU IEDZĪVOTĀJU PAKALPOJUMU CENTRSUPES IELA 6, KUMBUĻI, DEMENES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-54425
5.401DUBNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMSNĀKOTNES IELA 1A, DUBNA, DUBNAS PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-54435
6.404KALKŪNES PAGASTA PĀRVALDEĶIEĢEĻU IELA 4, KALKŪNI, KALKŪNES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-54495
7.405KALUPES PAGASTA PĀRVALDEEZERU IELA 6, KALUPE, KALUPES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-54505
8.406LAUCESAS PAGASTA PĀRVALDES LAUCESAS KULTŪRAS NAMSMIERA IELA 26, MIRNIJS, LAUCESAS PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-54615
9.407SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBAS UN INFORMĀCIJAS CENTRSDAUGAVAS IELA 10A, LĪKSNA, LĪKSNAS PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-54565
10.408JAUNIEŠU CENTRSSKOLAS IELA 2A, MAĻINOVA, MAĻINOVAS PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-54595
11.409MEDUMU PAGASTA PĀRVALDEALEJAS IELA 2, MEDUMI, MEDUMU PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-54605
12.410NAUJENES PAGASTA PĀRVALDES ĒKASKOLAS IELA 6, NAUJENE, NAUJENES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-54625
13.411NAUJENES JAUNATNES INICIATĪVAS UN SPORTA CENTRSDAUGAVAS IELA 34, KRAUJA, NAUJENES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-54515
14.412NAUJENES SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS18. NOVEMBRA IELA 392, VECSTROPI, NAUJENES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-54135
15.413LĀČU PAMATSKOLAMUZEJA IELA 2, LOCIKI, NAUJENES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-54585
16.414NĪCGALES PAGASTA TAUTAS NAMSSKOLAS IELA 17, NĪCGALE, NĪCGALES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-54635
17.415SALIENAS PAGASTA PĀRVALDECENTRĀLES IELA 24, SALIENA, SALIENAS PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-54695
18.416SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDESKAISTA IELA 9, SILENE, SKRUDALIENAS PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-54705
19.417SVENTES PAGASTA TAUTAS NAMSALEJAS IELA 13, SVENTE, SVENTES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-54735
20.418TABORES PAGASTA PĀRVALDEOKTOBRA IELA 2A, TABORE, TABORES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-54615
21.419VABOLES PAGASTA KULTŪRAS NAMS"SAIETA NAMS", VABOLE, VABOLES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-54775
22.420VECSALIENAS PAGASTA PĀRVALDE"ČERVONKAS PILS", ČERVONKA, VECSALIENAS PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-54765
23.421VIŠĶU PAGASTA PĀRVALDESKOLAS IELA 17, ŠPOĢI, VIŠĶU PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-54815

 

Kandidātu pieteikumi iesniedzami Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 2.stāvā, 33.kabinetā līdz 05.04.2019. pl.15.30

Kandidātu pieteikumi jāsagatavo atbilstoši CVK veidlapai, kura atrodama CVK mājas lapā

https://www.cvk.lv/uploads/files/Veidlapas/VIK_locekla_pieteikums_Latvija.pdf

 

Pieteicēju ievērībai:

Saskaņā ar CVK instrukciju „Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija” ( apstiprināta CVK sēdē 2013. gada 25.janvārī ar lēmumu nr.4), tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

-  reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;

-  ne mazāk kā desmit vēlētājiem;

-  attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

CVK instrukcija pieejama CVK mājas lapā : https://www.cvk.lv/lv/tiesibu-akti/instrukcijas/pasvaldibu-velesanu-iecirknu-komisiju-izveidosanas-instrukcija

 

Jauniešu sadraudzības vakars Maļinovā