Daugavpils novada V vasaras sporta spēles

AKTUĀLI

2017.gada 22.jūlijā Višķu sporta stadionā notiks Daugavpils novada V vasaras sporta spēles. Pagastu komandu reģistrācija līdz plkst. 9:45. Sacensību sākums plkst. 10:30.

Sacensību programmā:

Individuālie sporta veidi:

  1. Braukšana ar katamarānu
  2. Diska mešana
  3. Riteņbraukšana
  4. Spēkavīru (-dāmu) stafete.

Komandu sporta veidi:

  1. Voljebols 4X4
  2. Strītbols
  3. Minifurbols 3X3
  4. Komandu skriešanas stafete
  5. Virves vilkšana

Sacensībās var piedalīties Daugavpils novada pagastu komandas, kuras sastāvā var startēt Daugavpils novadā dzīvojošie vai strādājošie dalībnieki. Dalībnieks var pārstāvēt tikai vienu pagasta komandu.  Iepriekšējie pieteikumi jāiesniedz novada domes Sporta nodaļā līdz 20.jūlijam uz e-pastu edgars.miglans#dnd.lv , pa tālr. 65476819, 29157870

Sporta spēles organizē Daugavpils novada domes Sporta nodaļa sadarbībā ar Višķu pagasta pārvaldi un biedrību “Veselība, atpūta, sports”.

Septembrī startēs trešais Daugavpils novada MTB maratons