Daugavpils novada stipendiju fonds

AKTUĀLI

No 2017. gada 24. jūlija līdz 15. augustam norisinās dokumentu iesniegšana  Daugavpils novada pašvaldības stipendiju konkursam šādās 2017./2018. mācību gadā atbalstāmās augstākās izglītības studiju specialitātes:

  • Lauksaimniecības inženierzinātne – ar iegūstamo kvalifikāciju ”Inženierzinātņu bakalaurs mašīnzinātnē” – 2 topošajiem speciālistiem, kuri ir vismaz 1.kursa studenti;
  • Pārtikas produktu tehnoloģija, ar iegūstamo kvalifikāciju ”Pārtikas un dzērienu tehnoloģiju inženieris”– 1 topošajam speciālistam, kurš ir vismaz 1.kursa students;
  • Veterinārmedicīna, ar iegūstamo kvalifikāciju “Veterinārārsts” – 1 topošajam speciālistam, kurš ir vismaz 1.kursa students;

Lai pieteiktos stipendijai, studējošais komisijai iesniedz :

Iesniegumu stipendijas saņemšanai; Izziņu no augstskolas par studiju faktu; Vienošanos ar uzņēmēju; Dokumentus, kas apliecina bāreņa, trūcīgas ģimenes vai daudzbērnu ģimenes statusu (ja attiecināms).

Minētie dokumenti aizlīmētā aploksnē ar norādi “Daugavpils novada domes Stipendiju piešķiršanas komisijai” līdz 2017. gada 15. augustam jāiesniedz Daugavpils novada domē, Daugavpilī, Rīgas ielā 2, 20. kabinetā.

Ar “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtību” varat iepazīties Daugavpils novada pašvaldības mājas lapā: www.daugavpilsnovads.lv vai griežoties personīgi Daugavpils novada domē vai kādā no 19 pagastu pārvaldēm.

Informācijai: Jāzeps Krukovskis Attīstības pārvaldes komercdarbības konsultants tālr. 65422284, mob. 26121362 e-pasts: jazeps.krukovskis@dnd.lv

 

Mobilā mamogrāfa izbraukumu grafiks novadā