Daugavpils novada seniori tiekas Jaungada sarīkojumā

AKTUĀLI

Daugavpils novada senioriem gada nogale ir laiks, kad var atskatīties uz paveikto. Tradicionāli šajā svētku laikā seniori tiekas Jaungada sarīkojumā, lai vēlreiz pulcētos visi kopā un kaltu plānus nākamajam gadam.

Novada senioriem šis ir bijis rosīgs gads. Šobrīd novadā dzīvo 6813 pensijas vecuma cilvēku. Viņi ir bieži ciemiņi novada rīkotajos pasākumos, aktīvi līdzdarbojas vairākos pašdarbības kolektīvos – deju kopās un vokālajos ansambļos, pārstāvot novadu ikgadējos senioru Dziesmu un deju svētkos. Gada garumā novadā notiek senioru vakari, pensionāru pēcpusdienas, radošās nodarbības un citas aktivitātes.

Aktīvākie seniori līdz šim darbojās Pensionāru apvienībā, tomēr nesen tika nolemts apvienību juridiski reģistrēt kā biedrību “Čaklās skudriņas”. Biedrības vadītāja Lidija Skrinda savā uzrunā atskatījās uz paveikto, kā arī izteica lielu paldies senioriem, pagasta pārvalžu vadītājiem, sociālajiem darbiniekiem, novada domes vadībai un Sociālajam dienestam.

Lidijas kundze uzsvēra, ka šis gads senioriem ir bijis ļoti veiksmīgs. “Esam izbraukājuši dažus no mūsu novada pagastiem – Tabori, Vecsalienu un Salienu, kā arī apmeklējām Krāslavas un Madonas novadu. Senioriem patīk ceļot, skatīties, kā dzīvo seniori citviet. Apmeklējām arī teātra izrādes Daugavpils teātrī, nākamgad gribam aizbraukt uz Latgales vēstniecību “Gors” Rēzeknē. Paldies Daugavpils novadam, kas mūs atbalstīja finansiāli, ceram uz atbalstu arī nākamajā gadā. Gribētos aizbraukt pie jūras, sen neesam bijuši, cerams, ka būs tāda iespēja. Es domāju, ka 2018. gads būs veiksmīgs mums, jo suns ir labsirdīgs dzīvnieks. Gribu novēlēt visiem veselīgu Jauno gadu, jo veselība ir galvenais”, tā L. Skrinda.

Šobrīd seniori iesaistās arīdzan projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”, apmeklējot izzinošas lekcijas un veselības veicināšanas nodarbības.

Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova pastāstīja, ka vairākos pagastos seniori ir izteikuši vēlmi vairāk pievērsties fiziskām aktivitātēm. Tā kā minētais projekts uzņem apgriezienus un seniori tajā iesaistās, tas būs iespējams. Anna Jegorova uzsvēra, ka viss ir iespējams, galvenais ir sadarbība un seniori prot sadarboties. Sociālā dienesta vadītāja novēlēja senioriem veselību un tikpat aktīvu līdzdarbību pašdarbības kolektīvos kā līdz šim.

Seniorus ar skanīgām dziesmām iepriecināja Salienas pagasta vokālais ansamblis “Melodija” un Vaboles pagasta etnogrāfiskais ansamblis “Vabaļis”.

Ekspluatācijā nodoti grants ceļu posmi Kalupē un Vabolē