Daugavpils novadā pērn piedzimuši 118 mazuļi

AKTUĀLI

Daugavpils novadā uz šā gada 1. janvāri (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem ZZ Dats programmā ) dzīvesvietu deklarējušas 22 226 personas, kas ir par 715 iedzīvotājiem mazāk nekā gadu iepriekš. Tostarp deklarēti pieci cilvēki, kas pārsnieguši 100 gadu vecumu. Visvairāk iedzīvotāju ir vecumā no 41 līdz 60 gadiem (7242), informē Daugavpils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Valija Jurķāne.

Iedzīvotājiem bagātākais ir Naujenes pagasts, kur uz gada sākumu dzīvesvietu deklarējuši 5016 iedzīvotāji, savukārt vismazākais iedzīvotāju skaits ir Biķernieku pagastā (513).

2019. gadā Daugavpils novadā dzimuši 118 bērni, miruši – 408 iedzīvotāji. Visvairāk mazuļu pērn piedzima Naujenes pagastā (33), Līksnas pagastā (13) un Višķu pagastā (10).

Kopumā Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā pērn reģistrētas 136 dzimšanas (73 zēni un 63  meitenes), 367 laulības un 818 miršanas (Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļa sniedz pakalpojumus visiem Latvijas iedzīvotājiem).

Divās ģimenēs piedzimuši dvīņi -- Demenes pagastā pasaulē nāca māsiņas Alisa un Angelina, savukārt Līksnas pagastā – brālīši Gustavs un Everts.

Pirmais mazulis ir piedzimis 58 māmiņām, 41 māmiņai ir otrais bērniņš, 20 māmiņām -- trešais, 8 māmiņām piedzima ceturtais mazulis, trim –piektais, savukārt seši un vairāk bērniņi piedzimuši 6 ģimenēs.

Populārākie vārdi meitenēm pērn bija Valērija, Sofija un Marta, bet zēniem -- Kirils, Artjoms, Dmitrijs, Marks, Daniels un Daniils.

Vecāki bērniem izvēlējušies arī retākus vārdus, kā Beatrisa, Dārta, Ivanna, Melisa, Stefanija, Viviāna, Sabīne Anna, Everts, Benjamins, Dominiks un Mairis.

2019. gadā Daugavpils novada dome noteikusi bērnu piedzimšanas pabalstu vecākiem 200 eiro apmērā. Reģistrējot bērna dzimšanu, vecākiem tika pasniegta grāmata “Mans bērns”.

No pērn nodaļā reģistrētajiem 818 miršanas gadījumiem 434 ir vīrieši un 384 sievietes. Vislielākā mirstība sieviešu vidū ir vecumā no 81 līdz 90 gadiem (151), bet vīriešu vidū vecumā no 61 līdz 70 gadiem (112). Vecākajai aizgājējai bija 102 gadi.

No pērn Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajām 367 laulībām nodaļas telpās reģistrētas 134, Červonkas pilī noslēgtas 146 laulības, novadītas arī 2 zelta un 2 sudraba kāzu ceremonijas, Naujenes laulību zālē reģistrētas 38 laulības, Raiņa mājā Berķenelē reģistrētas 4 laulības. Tāpat pērn reģistrētas 22 laulības ārpus pašvaldības noteiktajām vietām: 8 laulības noslēgtas Silenes atpūtas parkā, 7 - viesu mājā „Sventes muiža”, 2 laulības Sventes pagastā citās vietās, 2- viesu mājā “Enkuri”, vienas Virognā Višķu pagastā un vienas viesu mājā “Saulesstari” Medumu pagastā. 23 pāri laulājušies novada Romas katoļu baznīcās.

Pirmo reizi laulībā stājušies 243 vīrieši un 236 sievietes. Vecākajiem laulātajiem bija 81 un 83 gadi. Visvairāk laulībā stājušies vecumā no 26 līdz 30 gadiem.

Laulības nodaļā noslēguši 44  ārzemju pilsoņi no Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Igaunijas, Lielbritānijas, Brazīlijas, Vācijas, Īrijas, Dānijas, Indijas un Armēnijas.

2019. gadā nodaļā izsniegtas 20 izziņas par dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai baznīcās un citās dzimtsarakstu nodaļās.

Pērn Daugavpils novadā izdarītas 76 atzīmes laulības reģistros par laulības šķiršanu.

Dzimtsarakstu nodaļā 2019. gadā izdotas 106 atkārtotas apliecības, tai skaitā dzimšanas apliecības (66), laulības apliecības (31), miršanas apliecības (9), izsniegtas 1078  izziņas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju.

Veikti 105 papildinājumi un labojumi reģistru ierakstos. Pērn nodaļā tika sagatavotas 6 vārda, uzvārda un viena tautības maiņas lieta.

2019. gadā tika organizēts pasākums “Jauno ģimeņu svētki”. Savukārt šogad plānots turpināt jau tradicionālos svētkus novada stiprajām ģimenēm “Savij ap mani gadus”, kas guva lielu novada iedzīvotāju atsaucību.

Daugavpils novada “Gada balva sportā 2019”