Daugavpils novada pašvaldības delegācija viesojās Briselē

AKTUĀLI

Daugavpils novada pašvaldības delegācija, kuras sastāvā bija domes vadība un speciālisti, deputāti un pagastu pārvalžu vadītāji, apmeklēja Eiropas Parlamentu (EP) un Eiropas Reģionu komiteju (ERK) Briselē.

Eiropas Parlamentā notika apskates ekskursija un tikšanās ar EP deputāti no Latvijas Sandru Kalnieti, ar kuru notika interesanta saruna un diskusija par Latvijas realizēto politiku Eiropas Savienībā un Latvijas lomu un ietekmi šajā apvienībā.

Otrajā dienā notika tikšanās Eiropas Reģionu komitejā, kur pašvaldības pārstāvji tikās ar Latvijas delegācijas RK vadītāja vietnieku, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdi Gintu Kaminski un Latvijas delegācijas RK locekli Leonīdu Salceviču. Tikšanās laikā tika uzklausīti vairāki EK nozaru ģenerāldirektorātu pārstāvji. Nozaru speciālisti  informēja par ES atbalstu lauku attīstībai un Latvijas Lauku attīstības programmu, par ES reģionālo politiku un tās aktualitātēm, par darba tirgus un sociālo situāciju Latvijā, kā arī Eiropas Sociālā fonda investīcijām.

“Reģionu komitejā mēs aplūkojām un diskutējām par plašu nozaru spektru – gan par lauksaimniecības politiku, reģionālo attīstību, sociālo labklājību, nabadzības apkarošanu, bezdarba samazināšanu un arī šobrīd ļoti aktuālo deinstitucionalizācijas (DI) jautājumu”, kārtējā preses konferencē pastāstīja Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika. “Liela uzmanība tika veltīta arī Latvijas Lauku attīstības programmai 2014.-2020.gadam, kurai ir novirzīti 1,5 miljardi eiro, no kuriem 500 miljoni tiek finansēti no valsts budžeta. Mēs guvām arī apstiprinājumu, ka nākamajā finansēšanas periodā šai programmai tiks samazināts finansējums. Tomēr programma jau ir izstrādāta un speciālisti apgalvo, ka nepastāv bažas, ka noteiktajām prioritātēm pietrūks finansējuma.”

ERK speciālisti lūdza arī pašvaldības pārstāvju viedokli par veicamajiem uzlabojumiem un aktualitātēm, kas skar Latvijas reģionus un nepieciešamajām likumu izmaiņām. Diskusiju gaitā tika secināts, ka lielākā daļa problēmu, kuras skar pašvaldības, ir risināmas, pirmkārt, nacionālās likumdošanas līmenī. Eiropas Savienības regulas nosaka politikas virzienu, savukārt nacionālo valstu rokās ir izvēlēties šīs politikas ieviešanas instrumentus un paņēmienus.

Daudz tika spriests par DI procesu. “Mēs paudām viedokli, ka Latvijas sabiedrība šobrīd vēl nav gatava pilnā apjomā īstenot DI procesa prasības. Lai gan mēs piekrītam, ka šim procesam pakāpeniski ir jāvirzās uz priekšu. Tas, kas ir atkarīgs no pašvaldībām, tiks izpildīts, tomēr ir nepieciešams laiks, lai klienti paši vēlētos un būtu gatavi aprūpei ārpus institūcijām.”

Vanda Kezika pauda, ka brauciens bija produktīvs un izzinošs, sniedzot padziļinātu ieskatu par Eiropas Savienības lomu un tās īstenotās politikas ietekmi uz dzīvi reģionālajās pašvaldībās.

Novada skolas iesaistījās akcijā “Skrien Daugavpils novads!”