Daugavpils novada jaunieši apgūst komunikācijas nozares specifikas

AKTUĀLI

16. septembrī Vienības namā norisinājās jauniešiem veltīts pasākums ”Ar Eiropys tvierīņi Latgolā 2020,” kura laikā tie attīstīja savu radošo domāšanu, ģenerēja idejas un pilnveidoja savas prezentācijas, kā arī komunikācijas prasmes. Tāpat jauniešiem mācīja, kā attīstīt savu kritisko domāšanu, ar mērķi veicināt to līdzdalību sabiedrībai svarīgajos procesos.

Vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu skolēni un profesionālo izglītības iestāžu 1.-4. kursu audzēkņi veidoja komandas četru cilvēku sastāvā. Kopumā pasākumā piedalījās 90 jaunieši no 12 pašvaldībām. Daugavpils novadu pārstāvēja jaunieši no Špoģu vidusskolas un DBT Izglītības programmas īstenošanas vietas "Višķi".

Klātesošos sveica “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” koordinators Oskars Zuģickis, Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja Latvijā p. i. Andris Kužnieks, kā arī izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

Ievadlekciju par mūsdienu informācijas vidi un dezinformāciju Eiropā nolasīja Jānis Rungulis (Eiropas Ārējās darbības dienesta Austrumu Stratēģiskās operatīvās grupas komunikācijas eksperts).

Vēlāk jaunieši piedalījās paneļdiskusijā ”Izaugsme” par medijpratības, digitālo prasmju un mediju lomu mūsdienās. Diskusijā tika paaicināti dažāda veida eksperti – Nora Biteniece (Valsts kancelejas Stratēģiskās koordinācijas departamenta konsultante), Dace Slavinska (Latvijas TV raidījumu režisore), Alnis Stakle (RSU lektors), Ēvalds Dukuls (LTV žurnālists) un Inese Minova (Daugavpils novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste).

Ar ideju ģenerēšanas procesu skolēnus iepazīstināja Ņikita Kazakevičs, pēc kā dalībnieki pildīja iesildīšanās uzdevumus grupās un prezentēja tos. Jauniešiem vienas minūtes laikā bija jānoprezentē savas idejas pārējiem pasākuma dalībniekiem un jāmēģina ieinteresēt tos.

Špoģu vidusskolas 10. klases skolēniem radās ideja sociālos tīklos organizēt kampaņu #stopinformationwar (apturi informācijas karu). Šī kampaņas rezultātā notiktu tādas aktivitātes, kā viltus vai cita veida maldinošo ziņu uzskaite un uzglabāšana noteiktā interneta vietnē, cilvēku izglītošana un informēšana par to, ka viņi ir kļuvuši par viltus ziņu upuriem, sociālo tīklu profili, kas publicētu ar šo problēmu saistītus, spilgtus un izglītojošus materiālus. Skolēni ir pārliecināti, ka šobrīd, apzinoties šīs tēmas aktualitāti, ir iespējams izveidot globālu kampaņu, līdzīgi kā kampaņa #blacklivesmatter un #metoo.

Izglītības programmas īstenošanas vietas “Višķi" jauniešu ideja – jāizveido speciālā platforma sabiedrības informēšanai par aktuāliem pasākumiem un aktivitātēm pašvaldībā. Jaunieši uzskata, ka bieži vien pasākumu rīkotāji diezgan skopi informē sabiedrību par pasākumiem, nestāstot, kāds būs pasākumu saturs.

Vēlāk, no sākotnējām 20 dalībnieku komandām tika izveidotas desmit komandas, kuras nodarbojās ar labāko ideju tālāko attīstību. Dalībniekiem bija arī jāsagatavo ideju prezentācijas.

Pasākuma noslēgumā žūrijas eksperti izvēlējās labāko ideju. Par tādu kļuva apvienotās Daugavpils 9. vidusskolas/Vienības pamatskolas komanda, ar ideju par kanalizācijas vāku kā orientēšanās zīmju izveidi pilsētā. Abas skolas saņēma finansējumu 1000 eiro apmērā savas idejas realizācijai.

Kopumā Latgales reģionā ieplānoti pieci pasākumi: Daugavpilī jau norisinājās seminārs par – Mūsdienu komunikāciju un informāciju, kā arī dezinformācijas postu un digitālo prasmju nozīmi, savukārt turpmākie pasākumi notiks Rēzeknē (Jauniešu līdzdalība un starptautiskā sadarbība), Balvos (Vide un Eiropas zaļais kurss), Ludzā (Jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība) un Krāslavā (Eiropas Savienības nākotne).

Autors un foto: Dainis Bitiņš

Sagādā tautas tērpus aprūpes centra jauniešiem