Daugavpils novada jaunatne gadu sāka ar lidojumu

AKTUĀLI

13. janvārī Daugavpils novada Kultūras centrā notika pirmais jaunatnes gada noslēguma pasākums, kura laikā Izglītības pārvalde godināja tos, kas ir cītīgi strādājuši, lai jaunatnes darbs novadā ietu augšup. 2011. gadā ar novada domes atbalstu tika izveidota institucionāla struktūrvienība darbam ar jaunatni. Ar laiku pagastos darbu uzsāka jaunatnes lietu atbildīgie. Tie ir cilvēki, kas kopā ar citiem jauniešiem rīko dažādus pasākumus, apmācības, īsteno projektus, pārstāv jauniešu intereses kā valstī, tā arī starptautiskā mērogā. Ne velti Daugavpils novada jaunatnes moto ir “Attīsti sevi un savu novadu!”.

Pasākuma iesākumā tika rādīts video klips, kurā atspoguļoti skaistākie un atmiņā paliekošākie notikumi jaunatnes rosības pilnajā 2016. gadā. Pasākuma gaitā jaunatnes darbs novadā tika salīdzināts ar putna lidojumu. Katrs maziņš zvirbulēns uzsāk savu dzīvi ar apņēmības pilnu solījumu – iemācīties lidot. Vēlme sasniegt vēl neizzinātus augstumus vada šo putnu, līdz tas spēj izplest spārnus un doties plašajā pasaulē. Ar katru gadu darbs ar jaunatni Daugavpils novadā atver arvien jaunas iespējas un rosina ideju īstenošanu. Jaunieši jau ir izplētuši savus spārnus, lai lidotu! Vakara gaitā tika pasniegtas balvas četrās nominācijās, sveikti 2016. gada intelektuālo spēļu uzvarētāji un konkursa “Mans novads Latvijā” dalībnieki. Balvas ieguvēja nominācijā “Gada jaunietis” Līga Vaidere no Līksnas pagasta ir gan aktīva jauniete savā pagastā un novadā, gan brīvprātīgo jauniešu kustības dalībniece. Līga ir Daugavpils Universitātes studente, kas mācās mākslas menedžmenta programmā, tādēļ viņu interesē viss, kas saistās ar pasākumu organizāciju un norisi. “Šis gads man paliks atmiņā ar savu pozitīvismu un daudzveidību. Bija daudz pasākumu gan novadā, gan arī ārpus tā. Aktīvi piedalījos pasākumos kā brīvprātīgā. Viens no tādiem pasākumiem bija jauniešu salidojums, kā arī vairākas intelektuālās spēles. Esmu ieguvusi daudz jaunus draugus no citiem pagastiem. Ir patīkami, kad ir kļuvis vairāk cilvēku, kurus pazīstu. Visi šie pasākumi nenoliedzami arī saliedē, kas ir liels ieguldījums man kā jaunietei”, saka Līga. Tāpat balvas nominācijā “Gada jaunietis” pasniegtas Sandim Promam un Anastasijai Kostjukevičai. Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu speciāliste Santa Matisāne atzīst, ka aizgājušais gads jauniešiem ir bijis radošs, brīvs un savā ziņā prātīgs, jo ir sperts nozīmīgs solis brīvprātīgajā darbā. Santa: “Pateicoties tam, ka spēkā ir stājies Brīvprātīgā darba likums, mēs varam droši spert soļus un dot jauniešiem to pieredzi, ko nākotnē viņi varēs parādīt saviem darba devējiem. Gads jauniešiem kā vienmēr ir bijis arī sportisks, aktīvs un izglītojošs – tika izspēlētas vairākas intelektuālās spēles, kuru laikā jauniešiem izdevās ne tikai uzasināt savu atjautību, bet arī paplašināt savu redzesloku un iepazīt citus pagastus. Tas bija jauninājumu gads. Priecē, ka jaunieši iedegas par savām idejām, kuras varēsim īstenot nākošajos gados. Jauniete Līga Vaidere pastāstīja, ka kā brīvprātīgā piedalās vairākos pasākumos, iemūžinot skaistos kopā būšanas mirkļus fotogrāfijās. Citi brīvprātīgie jaunieši palīdz pasākumu organizēšanā un norisē. “Viņi sagatavo teritoriju, izdomā aktivitātes, tiesā sporta pasākumos, sapulcina komandas, informē. To mēs ļoti labi novērojām jaunatnes salidojumā. Viņi saprot, ka tas nav nemaz tik vienkārši, kā iesākumā liekas. Tur tiešām tiek ieguldīts daudz darba un ir jomas, kur var izpausties – mārketings, dažādi organizatoriskie un saimnieciskie darbi. Tādā veidā viņi var sevi pārbaudīt un saprast, kas nākotnē viņiem patiks”, tā Santa. Pavisam drīz 30 novada jaunieši, kas sasnieguši 50 brīvprātīgā darba stundu apjomu, tiks sumināti Daugavpils novada domē, savukārt pasākumā balvu “Gada brīvprātīgais” tika aicināti saņemt Jevģēnija Kaļiņčuka, Irina Malčanova un Jānis Soms. Šie jaunieši ir uzlidojuši dubultaugstu, veltot brīvprātīgajam darbam 100 stundas un vairāk. Katrā no deviņpadsmit pagastiem ir cilvēks, pie kura var griezties jaunietis. Daugavpils novada jaunatnes lietu atbildīgie ir plaša profila speciālisti – pedagogi, pasākumu organizatori, dažreiz psihologi, sportisti, aktieri, pavāri un rokdarbnieki. Paldies par pašaizliedzīgo un profesionālo darbu nominācijā “Gada jaunatnes darbinieks” tika teikts Inārai Lapkovskai no Skrudalienas, Viktoram Petaško no Sventes un Jānim Briškam no Višķiem. Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova: “Jaunatne piedalījās visos novada pasākumos visa gada garumā. Arī sporta spēlēs. Grūti pateikt, kur neesam piedalījušies, jo autobuss vienmēr ir pieprasīts. Liels ieguldījums tam, protams, ir no Ināras Lapkovskas puses. Viņa aktivizē un mobilizē jaunatni mūsu pagastā”. Tradicionāli vairāku gadu garumā novadā tiek rīkotas intelektuālās spēles. Pagājušā gada izskaņā apkopoti komandu punkti un izvirzīti 3 stiprākie un veiksmīgākie pagasti, kuriem pasniegtas balvas. Tie ir Medumi, Naujene un Saliena. Savukārt balvas konkursā “Mans novads Latvijā”, kas norisinājās visa gada garumā, pasniegtas Medumu, Līksnas, Kalkūnes un Biķernieku pagasta jauniešiem. Pasākuma izskaņā balvas nominācijā “Gada izrāviens” tika pasniegtas Skrudalienas, Medumu un Naujenes pagasta jauniešiem. Jaunatnes gada noslēguma pasākumu kuplināja dziedošā Agate Jermaļonoka no Višķiem un breika deju grupa no Naujenes. Priekšā ir vēl tāls lidojums, jauni augstumi un iespējas, kas paveras jauniešiem, kas veido un attīsta sevi.

FOTOGALERIJA

Olga Smane Santa Matisāne

Konkurss “Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2016”