Konkurss “Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2016”

AKTUĀLI

Labklājības ministrija (LM) līdz 5. februārim izsludinājusi konkursu “Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2016”. Konkursa mērķis ir apzināt un pateikt paldies sociālajiem darbiniekiem Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi strādā sociālo darbu, sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā un popularizē sociālā darbinieka profesiju Latvijā.-----

Konkursu LM īsteno sadarbībā ar Sociālo darbinieku biedrību, LPS, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju, kuru pārstāvji strādās žūrijā, lai vērtētu iesniegtās anketas un pie- šķirtu atbilstošus titulus.

Pieteikumu aizpildīšana notiek elektroniski vietnē: www.visidati.lv/aptauja/1238287875/ – aizpilda darba devēji, profesionālās un nevalstiskās apvienības;
www.visidati.lv/aptauja/1238306777/ – aizpilda 9 iedzīvotāji, privātpersonas (saites pieejamas LM mājaslapā).
Konkursa nolikums ir pieejams LM interneta vietnē www.lm.gov.lv.

Izmaiņas sociālajā jomā 2017. gadā