Daugavpils novadā izveidoti 5 jauni bērnu rotaļu laukumi

AKTUĀLI

Daugavpils novada dome ir īstenojusi projektu „Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Naujenes, Salienas un Višķu pagastā”, Nr.16-03-AL28-A019.2201-000011, ar mērķi uzlabot dzīves vides kvalitāti Daugavpils novada iedzīvotājiem, nodrošinot ģimenēm ar bērniem drošu un draudzīgu atpūtas vietu izveidošanu Naujenes, Salienas un Višķu pagastā.

Projekta rezultātā ir izveidoti 5 jauni bērnu rotaļu laukumi:

- Naujenes pagasta Vecstropu un Lociku ciemā,

- Višķu pagasta Špoģu un Višķu tehnikuma ciemā,

- Salienas pagasta Salienas ciemā.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par projektu un projekta īstenotājiem „Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Naujenes, Salienas un Višķu pagastos” www.daugavpilsnovads.lv, www.naujene.lv, www.viski.lv, www.saliena.lv un sociālajos portālos https://www.facebook.com/DaugavpilsNovads.lv/.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” mājaslapā www.daugavpils.partneribas.lv un sociālajos portālos https://www.facebook.com/Daugavpils.Partneribas/.

Guna Smelcere, Attīstības pārvaldes projektu koordinatore

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē valsts dzīvokļu īpašumus