Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē valsts dzīvokļu īpašumus

AKTUĀLI

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:
- valsts dzīvokļu īpašumus Nr.1, Nr.2 un Nr.3 “Auseika”, Auseikā, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā, kadastra kadastra Nr.4476 900 0205, Nr.4476 900 0202, Nr.4476 900 0204 – sākumcena EUR 3.00, nodrošinājums EUR 0.30, izsole 13.10.2017. plkst. 10 00;
- valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Aizpurieši”, Kalnišķos, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4476 900 0206 – sākumcena EUR 250.00, nodrošinājums EUR 25.00, izsole 13.10.2017. plkst. 11 30;
- valsts dzīvokļa īpašumu Nr.6 “Aizpurieši”, Kalnišķos, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4476 900 0203 – sākumcena EUR 250.00, nodrošinājums EUR 25.00, izsole 13.10.2017. plkst. 13 00.
Pieteikšanās līdz 28.09.2017. plkst.16-00. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

Premjerministrs aicinās valdību izsludināt ārkārtas stāvokli plūdu skartajās teritorijās Latgalē