Daugavpils novadā izskan Lietuvas simtgadei veltīts koncerts

AKTUĀLI

11. februārī Daugavpils novada Kultūras centrā „Vārpa” ar krāšņu pasākumu izskanēja Daugavpils Lietuviešu nama organizētais Lietuviešu tautas deju un dziesmu svinīgais koncerts „Lietuvai – 100”. Pasākumā piedalījās Rokišķu, Zarasu rajona un Daugavpils kolektīvi.

Lietuvu un tās tautu valsts simtgades gadadienā apsveica arī Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, savā uzrunā akcentējot ciešās saiknes, vienotību un sadarbību starp abām kaimiņvalstīm, kā arī vēlot Lietuvas valstij turpmāku izaugsmi un tās tautai stipru nacionālo pašapziņu. Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska un priekšsēdētaja vietnieks Arvīds Kucins saņema Pateicības rakstu un Lietuvas karogu, pateicībā par abu valstu savstarpējās sadarbības uzturēšanu un veicināšanu, kā arī piemiņas vietu uzturēšanu Daugavpils novada teritorijā.

FOTOGALERIJA

Kalupietis Mareks Meženiks uzvar Latvijas čempionātā vieglatlētikā