Daugavpils Inovāciju centrs Laucesas pamatskolā

Izglītība

Projekta  ietvaros Daugavpils  Inovāciju centrs skolēniem piedāvāja  interaktīvas tematiskās aktivitātes STEM. 

Projekta mērķis: Veicināt zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēli STEM - zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne un matemātika.

Eksponāti izvēlēti tā, lai jau pat sākumskolas skolēniem radītu interesi  par datorzinātnēm  un dabaszinātnēm.  Viņiem ļoti patika  nodarbība   „Robots, ” skolēni prasmīgi izpildīja nodarbības vadītājas komandas.  Mācību nodarbību laikā skolēni piedalījās “Anatomijas nodarbība” un “Dezoksiribonukleīnskābe  (DNS).”  Nodarbības vadītāja  skolēniem lika aizdomāties par to, kas ir DNS?  DNS jeb dezoksiribonukleīnskābe ir organiska viela, kas glabā ģenētisko informāciju par dzīvo organismu īpašībām.  Ar DNS palīdzību tiek regulēta olbaltumvielu veidošanās.

Anatomijas nodarbība –viktorīna, tika uzdoti jautājumi komandām par iekšējiem orgāniem. Pēc tam katra  komanda shematiski uzzīmēja cilvēku uz lielās papīra  lapas.  Uzdevums:  pareizi  novietot  iekšējos orgānus.

Mācību nodarbības "Magnēts" laikā skolēni darbojās pāros - iepazina magnēta īpašības.  Kas ir magnēts?  Magnēts ir ķermenis, kas spēj  radīt ap sevi  magnētisko lauku. Skolēni  izmēģināja praktiski, kurus  priekšmetus pievelk / nepievelk magnēts.

Visi skolēni tika iesaistīti darbnīcās, kas popularizē zinātni, veicina zinātkāri un radošumu. Gan nodarbības grupās, gan individuālā darbošanās inovāciju centrā skolēnos raisīja lielu interesi, sajūsmu un atklāsmi par iespēju dabaszinātnes apgūt aizraujošā veidā.

Skolotāja  Marija  Petrovska

Naujenes pamatskolā ciemojās Bebrs Bruno