Daugavpilī pieejamas ES fondu mācības pieaugušajiem 184 izglītības programmās

Pašvaldība

Daugavpils iedzīvotājus aicina pieteikties mācībām vērienīgā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinansējuma atbalstu 50 Latvijas pilsētās un novados, tostarp Daugavpilī.

Var apgūt jaunas prasmes vai pārkvalificēties

Pirmajā pieteikšanās kārtā Daugavpilī ir pieejamas 184 izglītības programmas, kas ir otrs skaitliski plašākais mācību piedāvājums šajā pieteikšanās kārtā aiz Rīgas. Daugavpils un tuvējo novadu iedzīvotāji var pieteikties mācīties arī citās Latvijas pilsētās vai novados, ja var to savienot ar darbu un dzīvi savā pilsētā vai novadā. Kopā visā Latvijā pieejamas 770 izglītības programmas.

Pieteikšanās notiek līdz 6. novembrim, iesniedzot dokumentus izglītības iestādēs. Mācības plānots uzsākt 2018. gada janvārī.

Lai iespējami ātrāk reaģētu uz pārmaiņām darba tirgū, pirmās mācības pieejamas četrās Latvijas ekonomikai prioritārajās nozarēs. Tās ir būvniecība, kur Daugavpilī pieejamas 94 izglītības programmas, kokrūpniecība (Daugavpilī - 32 programmas), elektronisko un optisko iekārtu ražošanā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (Daugavpilī - 29 izglītības programmas), kā arī metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības (Daugavpilī - 29 programmas), kurās kvalificēta darbaspēka trūkums ir visaktuālākais visā Latvijā.

Projekts piedāvā profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas. Ar tām pieaugušie var ne tikai celt savu esošo kvalifikāciju un iegūt jaunas prasmes, bet arī apgūt citu darba tirgū pieprasītu arodu un pārkvalificēties. Daugavpilī to vidū ir tādas profesijas kā automehāniķis, apdares darbu strādnieks, mūrnieks, flīzētājs, krāšņu podnieks, galdnieks, lokmetinātājs metināšanā ar MAG, MIG vai TIG, gāzmetinātājs, inženierkomunikāciju montētājs, ēku celtnieks, elektromontieris, namu pārzinis un bruģētājs.

Daugavpilī mācības piedāvā Daugavpils tehnikums, Daugavpils Būvniecības tehnikums, “De LANA Pluss”, mācību centrs “BUTS”, mācību un konsultāciju centrs “ABC”, mācību centrs “ADA Plus”, Latgales mācību centrs, biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde “Mācību centrs plus”, “DRMC” profesionālās izglītības iestāde “Latvijas - Vācijas profesionālās izglītības centrs”, kā arī mācību centrs “FIBRA”.

Tikai 10% līdzmaksājums vai bez maksas

Mācībām var pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību. Tomēr liela pieteikumu skaita gadījumā priekšrocības uzņemšanā būs pieaugušajiem vecumā pēc 45 gadiem, kuri strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijās, proti, ir pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, kvalificēti strādnieki un amatnieki, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri vai vienkāršajās profesijās strādājošie, jo tieši šīs iedzīvotāju grupas ir visvairāk pakļautas bezdarba riskam nākotnē.

Lielāko daļu mācību apmaksās ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem būs jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības būs pilnībā bez maksas, kā arī pieejams atbalsts reģionālajai mobilitātei, savukārt strādājošajiem ar invaliditāti - asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija.

Lai projekta īstenošanas laikā izveidotu ilgtspējīgu pieaugušo izglītības pārvaldības sistēmu, projekta partneri ir Latvijas pašvaldības, tostarp Daugavpils novada pašvaldība, kurā darbojas un nepieciešamības gadījumā strādājošajiem informatīvas konsultācijas par projektu un pieejamām mācībām savā pilsētā un novadā sniedz pieaugušo izglītības koordinators. Visu koordinatoru kontakti pieejami saitē: http://bit.ly/PIkoordinatori.

Ja darbinieki vecumā no 25 gadiem nepieciešamās prasmes kādā no profesijām četrās nozarēs jau ir ieguvuši darba vidē vai citur, projekta laikā viņi var izmantot iespēju ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences atzīšanai, nokārtojot eksāmenu, kura izmaksas līdzfinansē projekts.

Sīkāka informācija par mācībām, pieteikšanos un projektu pieejama vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Par projektu

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Sventes pagasta atklātais individuālais čempionāts 64 lauciņu dambretē