Daudzfunkcionālā centra “Skrudaliena” telpās veikta vienkāršota renovācija

AKTUĀLI

Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” no 1. jūnija notika ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana. Novembra sākumā telpas pieņemtas ekspluatācijā. Līdz ar renovāciju, tiek paturpināta Daugavpils novada domes iecere centra darbības paplašināšanā un jaunu funkciju nodrošināšanā. Līdz 2016. gada septembrim ēka funkcionēja kā Skrudalienas pamatskola, kas tika slēgta novada skolu tīkla optimizācijas rezultātā. Jau 2017. gada sākumā tika sperts pirmais solis, lai centra telpas nestāvētu dīkā - tika renovēti divi kabineti, kuros pašlaik ir iekārtota bibliotēka.

Lai spertu nākamo soli un ēkā nākotnē tiktu veidots Dienas centrs, novada pašvaldība bija iesniegusi projektus pārrobežu sadarbības programmā, lai piesaistītu ES līdzekļus. Diemžēl projekti pagaidām atbalstu nav guvuši. Pagasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova uzsver, ka cīņa nav galā un rokas vēl netiek nolaistas.

Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova: “Šis Dienas centrs varētu nākotnē kalpot plašam iedzīvotāju lokam. Tie varētu būt cilvēki ar īpašām vajadzībām, maznodrošināto ģimeņu māmiņas ar bērniem, vientuļie cilvēki, pensionāri un citas iedzīvotāju grupas. Viņus apvienotu kāda kopīga ideja un viņi te varētu visi kopīgi darboties. Trešā stāva renovētajās telpās mums ir ieplānota telpa fiziskām nodarbībām, dienesta un atpūtas telpa, apmācību kabinets, noliktava. Plānojam iegādāties datorus, lai iedzīvotāji varētu mācīties, kā lietot internetu, apmaksāt rēķinus utt. Te varēs iekārtot arī saimniecības telpu, kura varēs tikt izmantota kā virtuve. Perspektīvā centra telpās ir plānots izveidot arī vietējā ģimenes ārsta otro prakses vietu. Visas idejas ir ļoti labas, bet diemžēl neizgāja cauri projekts par piekļuves nodrošināšanu un pacēlāju izbūvi iekļūšanai ēkā personām ar kustību traucējumiem”.

Diemžēl atbalstu neguva arī otrs projekts, kas paredzēja transporta iegādi. Pagasta pārvalde gan liek cerības, ka abi projekti varētu tikt iesniegti atkārtoti, uzklausot gan viņu, gan arī novada Sociālā dienesta vadības un speciālistu ieteikumus. Kamēr vien pacēlāji nav izbūvēti un transports nav iegādāts, Dienas centrs nevar tikt reģistrēts. Betija Ivanova stāsta, ka nebalstās tikai uz projektiem, bet gan uz iestrādnēm un līdzekļu paredzēšanu šiem mērķiem nākamā gada budžetā.

Telpu renovācijas gaitā pilnīgi atremontētas astoņas telpas 3. stāvā ar kopējo platību 294 m2, uzstādīta koka grīda telpās 4. un 3. stāvā ar kopējo platību 217 m2, kā arī veikts apsardzes, videonovērošanas un ugunsdrošības signalizācijas iekārtas uzstādīšanas 1. posms, divos kabinetos pieslēgts arī interneta tīkls. Kopējā Daugavpils novada domes finansējuma summa šajā projektā sastāda 83 210 eiro.

Projekta gaitā tika nomainīti logi, koka durvju bloki, uzstādīti pakaramie griesti, nostiprināti koka pārsegumi. Daudzfunkcionālā centra “Skrudaliena” ēka ir klasiskās arhitektūras paraugs. Veidojot jaunās telpas, tika maksimāli saglabāts tā laika stils.

Telpu vienkāršotu renovāciju veica būvfirma “VANPRO”.

Konference cilvēkiem ar invaliditāti