Daudzdzīvokļu mājai Silenē piešķirts līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem

AKTUĀLI

Daugavpils novada dome sēdē tika apstiprināta pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Nr. 12, Skaista ielā, Silenes ciemā, Skrudalienas pagastā. Finansējums nodrošinās ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādi, ēkas energoaudita pārskata sagatavošanu un jumta seguma nomaiņu ar bēniņu siltināšanas darbiem. Paredzamais enerģijas ietaupījums ir 32.9 kWh/m2 jeb 14,2%.

Kopējais projekta finansējums ir 28 600,56 eiro, no tiem 18 535,93 jeb 64.8% segs pašvaldība un pārējo daļu – iedzīvotāji. Saskaņā ar iepirkumu, energoauditu un būvdarbus veiks SIA “Defass – D” un SIA “Builder Industry”.

Daudzdzīvokļu māja Skaista ielā ekspluatācijā pieņemta 1963. gadā, tajā ir astoņi dzīvokļi, no kuriem divi pieder pašvaldībai un pārējie ir privatizēti. Kopsapulcē, kurā tika lemts par mājas siltināšanu, piedalījās 7 dzīvokļu pārstāvji, kuri vienbalsīgi pieņēma lēmumu, turpmākiem darbiem pilnvarojot mājas apsaimniekotāju SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”.

Būvdarbu izmaksas un aizdevuma procenti tiks segti desmit gadu laikā, papildus aprēķinot maksu par vienu dzīvokļa kvadrātmetru 0.308 eiro/mēnesī. 552,49 eiro tiks segti no dzīvojamās mājas uzkrājuma fonda. Turpmāk uzkrājuma fonda ikmēneša maksājuma daļa – 0.10 eiro/m2 tiks novirzīta būvdarbu izmaksām, bet 0.04 eiro/m2 tiks novirzīti uzkrājumu fondam.

 

Bērnu žūrijas noslēguma pasākums Biķernieku bibliotēkā