Bērnu žūrijas noslēguma pasākums Biķernieku bibliotēkā

Kultūra

Lasīt veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” Biķernieku bibliotēkā norisinās jau divpadsmito gadu. Pagājušā gada rudenī vēlmi būt par lasīšanas ekspertiem izteica 15 skolēni, bet savas grupas grāmatas izlasīja un anketas aizpildīja 14.

Uz pasākumu tika uzaicināti aktīvākie grāmatu lasītāji – eksperti, un tie bija: Aļona Bogdanova, Aleksandra Vasiļjeva, Tatjana Rimicāne, Martins Bistrovs, 2.klase ar savu skolotāju Nadeždu Petroviču, 4.klase ar skolotāju Jeļenu Ivbuli un vecāku žūrijā visaktīvākā grāmatu lasītāja - eksperte Irina Bistrova.

Pasākumā  pārrunājam  par  izlasītajām grāmatām, noteicām visskaistāko un interesantāko grāmatu katrā grupā. Bērniem vajadzēja savienot vārdus, lai sanāktu grāmatas nosaukums un izpildīt citus uzdevumus. Tas viņiem izdevās ļoti labi. Kopīgi ar lielu interesi noskatījāmies arī animācijas filmu „Trīs no Skābpienciema”, kas ir uzņemta pēc Eduarda Uspenska grāmatas  „Tēvocis Fjodors, suns un kaķis” motīviem.  Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas eksperti par dalību lasīšanas programmā saņēma Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) Pateicības rakstu, aprocītes, saldumus un balviņas. Visi eksperti izteica vēlēšanos arī šogad piedalīties Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā, būt aktīviem lasītājiem un iesaistīt arī savus klasesbiedrus un draugus.

Paldies Biķernieku pamatskolas skolotājiem un visiem dalībniekiem, kuri iejutās grāmatu ekspertu lomā. Uz tikšanos nākamajā žūrijā!

Veronika Andrejeva
Biķernieku bibliotēkas vadītāja

Fokloras kopa "Atzola" atzīmēja desmito gadadienu