Daudz mazu mirgojošu vabolīšu Vaboles skolā

Izglītība

Projekta “ATTBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI” ietvaros Vaboles pamatskolā 13. novembrī viesojās  Interešu izglītības iestāde ”Mazā Brīnumzeme”, organizējot STEM nodarbību - tehnisko prasmju darbnīcu “Elektronika un lodēšana”.

Tikšanās reizē tika diskutēts par tehnoloģiju un elektronikas lomu tuvākajā nākotnē auto industrijā, gudrajā zemkopībā, medicīnā un citās sfērās. Meistara vadībā notika saruna par to, kādi pamatelementi padarījuši modernās tehnoloģijas par iespējamām un cik strauji tās attīstījušās, kādi ir elektrisko shēmu darbības pamati, kas ir lodēšana un kādi instrumenti nepieciešami, lai to veiktu.

Praktiskās nodarbības laikā katrs 1. - 9. klases skolēns izgatavoja elektronisku ierīci – gaismas jūtīgu “vabolīti”, ko katrs skolēns aiznesa uz mājām. Skolēni guva pieredzi individuālu uzdevumu veikšanā un izpratni par laika un darba plānošanas nozīmi jebkuras ieceres īstenošanā. Vaboles skolā mirgoja daudzas mazas vabolītes, gaismā izdzisa, bet tumsā atkal iedegās.

Skolas direktore Elita Skrupska

Novembris – patriotisma mēnesis Špoģu vidusskolā