Darbam vasarā pieteicās ļoti daudz jauniešu

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada jauniešu nodarbinātības programma ir domāta jauniešiem sākot no 14 līdz 19 gadiem. NVA programmas ietvaros darbs tiek piedāvāts no 15 – 20 gadiem. Reģistrācija, kura šogad pirmo reizi notika tikai elektroniski, jau beigusies. “Tas, ka nepilngadīgo jauniešu vietā anketas bija jāaizpilda vecākiem, bija liels pluss. Kad mēs sazinājāmies ar vecākiem, viņi jau zināja visu informāciju. Vecāki uzreiz varēja paziņot vai jaunietis piedalīsies darba attiecībās. Komunikācija ar vecākiem ir daudz vieglāka, nekā ar bērniem,” skaidro jaunatnes lietu daļas vadītāja Oļesja Ņikitina.

Jauniešiem kopumā tika piedāvātas 175 vietas dažādos novada uzņēmumos. NVA programmā tās ir papildus 100 darba vietas. Darba devēju rindās ir gan zemnieku saimniecības, gan tūrisma objekti, gan komunālie dienesti, gan medicīnas iestādes u.c. Uz kopumā minētajām 275 vakancēm pieteikušies 295 jaunieši. Prioritāte tiek nodrošināta tiem, kas ir deklarējušies Augšdaugavas novadā, mācās kādā novada izglītības iestādē vai arī ir Sociālā dienesta klienti. Turpina O. Ņikitina: “Jāsaka paldies arī tiem uzņēmējiem, kuri nodrošina ne tikai darba vietu, bet arī transportu. Attālumi starp pagastiem ir lieli un tā patiešām ir problēma, kā tikt līdz darba vietai. SIA “Antaris” centralizēti savāc jauniešus un izvadā pa darbošanās vietām. Līdzīgu praksi piekopj arī Zemgales vidusskola, kurā ir astoņas vakances.” Pēc jaunatnes daļas vadītājas teiktā, īpaši daudz šogad pieteicās tieši vecāka gadagājuma jauniešu, kas ir saistīts ar skaidrojošu darbu skolās, kur tika izkārti informatīvie plakāti, kā arī noteiktu darbu ir paveikuši karjeras konsultanti.

Jauniešiem, kuri uzsāks darba attiecības ar darba devēju jāatceras, ka Nodarbinātības valsts aģentūras programmai:

  • Nepilngadīgiem pie ģimenes ārsta jāizņem medicīnisko izziņu u/27;
  • ID kartei vai pasei jābūt derīgai;
  • Jāatver personīgais bankas konts;
  • Nepilngadīgo vecākiem būs jāaizpilda SKOLĒNA VECĀKA APLIECINĀJUMS, kura parauglapu var iegūt NVA mājaslapā, Augšdaugavas novada centrālajā administrācijā vai pagasta pārvaldēs.

Pašvaldības programmas dalībniekiem:

  • Nepilngadīgiem pie ģimenes ārsta jāizņem medicīnisko izziņu u/27;
  • ID kartei vai pasei jābūt derīgai;
  • Jāatver personīgais bankas konts;
  • Jāgaida zvans no darba devēja.

Neskaidrību gadījumā iespējams sazināties ar Augšdaugavas novada speciālistiem – Oļesju Ņikitinu, tālr.: 65437663; Ivetu Repkovu, tālr.: 65447865.

Mātes dienas ieskaņā