Mātes dienas ieskaņā

Sociālais darbs un veselība

Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrā 2023.gada 16.maijā notika brīnišķīgs pasākums veltīts Mātes dienai. Pasākumu atklāja dienas centra deju kolektīvs “Smaids” (vadītājs Oļegs Zaharņovs), ar deju programmu vēlreiz pierādīja, ka dejai nav vecuma un ka līnijdejas ir izpildāmas jebkurā fiziskā stāvoklī. Vokālais ansamblis “Rasa” (vadītāja Olga Pankova)  priecēja skatītājus ar savām mīļākajām un skanīgajām dziesmām. Kā jau svētkos ir pieņemts, neiztika arī bez ciemiņiem un viņu interesantajiem priekšnesumiem. Mātes dienas pasākuma noslēgumā uzstājās ciemiņi no Maļinovas pagasta. Vokālais ansamblis “Ivuški” (vadītāja Natālija Davidova) priecēja visus ar tik ļoti zināmām un tuvām sirdij melodijām gan latviešu, gan krievu valodā, visi klātesošie, kas atradās zālē, dziedāja līdzi. Maļinovas pagasta bibliotēkas vadītāja Elvīra Kokina atbrauca ar dvieļu - rušniku izstādi. Pastāstīja par rušniku vēsturi, to nozīmi, jo dvieļi ir mūsu vecmāmiņu un māmiņu roku darbs. Mūsu talantīgie seniori un ciemiņi bija pozitīvi noskaņoti un gandarīti par paveikto, pasākums bija lielisks.

Augšdaugavas novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Svetlana Zinkeviča

Ieteikumi jauniešiem, kas strādās vasarā