Dalība “Uzņēmēju dienās Latgalē 2019”

AKTUĀLI

11. maijā Daugavpils Olimpiskajā centrā tradicionālais pasākums “Uzņēmēju dienas Latgalē 2019” pulcēja gan reģiona un novadu uzņēmējus un pārstāvjus, gan mācību iestādes.

Arī Špoģu Mūzikas un mākslas skola piedalījās un prezentēja Netradicionālās modes skati “Priekšmets. Manta. Lieta.”. Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi ar kolekcijām “T-ēra” (skolotāja Anita Karpenko), “Laika spogulis” (skolotājs Valdis Grebežs) un “Metamorfoze” (skolotāja Ilona Abdulajeva) pārsteidza skatītājus ar savām neparastām idejām, formām, horeogrāfiju un ekskluzīvajiem tērpiem.

Tas izvērtās par lielu izaicinājumu audzēkņiem, jo nebija iespējas izmēģināt, un nācās mainīt horeogrāfiju un prezentēt savus tērpus gan uz skatuves, gan zālē uz noklātā paklāja. Iegūta vērtīga pieredze un patiess gandarījums par paveikto.

Jauno ģimeņu svētkos iepriecināja 49 novada saimes