Dalība atceres pasākumā

AKTUĀLI

24. martā Maļinovas pagasta bibliotēka organizēja braucienu uz atceres pasākumu Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā „Gadi, kuru man pietrūkst”.  Uzklausījām politrepresēto atmiņu stāstījumus, kas ir vēsture, ko nedrīkstam aizmirst. Pēc pasākuma devāmies ekskursijā uz muzeju. Apskatījām interesantās novada kultūrvēstures un dabas ekspozīcijas.

Paldies muzeja darbiniekiem par pasākuma organizēšanu un interesantajām muzeja ekspozīcijām.

Elvīra Kokina,
Maļinovas pagasta bibliotēkas vadītāja

Izstāžu cikla „Sendienu atbalsis mūsdienu mājās” izstāde „Lupatdeķi”