CVK īsteno pašvaldību vēlēšanu komisiju apmeklējumus

AKTUĀLI

27. jūnijā Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvji tikās ar vairākām pašvaldību vēlēšanu komisijām. Šis ir turpinājums jau iesāktajām iepazīšanās vizītēm. To laikā tika pārrunāti nākamā gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu aktuālie jautājumi un veidi, kā veicināt vēlētāju aktivitāti.

CVK pārstāvji tikās ar:

  • Augšdaugavas novada domes izpilddirektoru Pēteri Dzalbi, vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Ināru Natarovu un sekretāri Vitu Rūtiņu;
  • Jēkabpils novada domes priekšsēdētāju Raivi Ragaini un vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Ivetu Upmaci un komisijas darbiniekiem;
  • Daugavpils valstspilsētas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Annu Kokinu un sekretāri Annu Kaznačejevu.

“Ļoti svarīgi uz vietas reģionos tikties ar cilvēkiem, kuri strādā vēlēšanu procesa nodrošināšanā un pārrunāt jautājumus, ko vēl varētu uzlabot, lai notiktu drošas un demokrātiskas vēlēšanas,” komentējot tikšanās stāstīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīne Saulīte.

Tikšanos laikā liels uzsvars tika likts uz to, lai vēlēšanu process ir iedzīvotājiem pieejams. Visi iesaistītie atzina, ka ir aktīvi jāstrādā pie tā, lai vēlētājiem paredzētā praktiskā informācija būtu viegli atrodama un saprotama. Tāpat vēlēšanu komisiju locekļi dalījās ar saviem ierosinājumiem iedzīvotāju aktivitātes veicināšanā, piemēram, jauniešu auditorijas sasniegšanai veidojot aktīvāku sadarbību ar influcenceriem.

Avots: cvk.lv
Foto: D. Bitiņš

Jāņu diena Ilūkstē