Jāņu diena Ilūkstē

AKTUĀLI

Visu gadu dziesmas krāju
Jāņu dienu gaidīdama.
Nu atnāca Jāņu diena,
Nu dziesmiņas gavilēju.

24. junijā Ilūkstes brīvdabas estrādē tika svinēta Jāņu diena. Skatītājus priecēja muzikāls uzvedums pēc Rūdolfa Blaumaņa lugas " Trīnes grēki " motīviem.

Uzvedumā darbojās pašdarbnieki no Ilūkstes pilsētas un apkārtējiem pagastiem ( Ilūkstes KMC amatierteātris " Tādi esam ", JDK "Ance", vokālais ansamblis "Lilija", koris "Lašu koris"; Dvietes pagasta KN amatierteātris "Nebēdnieki", VDK "Dviete" un Bebrenes pagasta KN senioru dāmu deju kolektīvs "Rudzupuķes".).

Skatītāju rindās smiekli un aplausi bija kā balva pašdarbniekiem par darbu pie uzveduma veidošanas.

Šogad mēs svinam R. Blaumaņa 160 dzimšanas dienu, tādēļ par pamatu svētku pasākuma uzvedumam tika ņemta luga "Trīnes grēki", savienojot to kopā ar jautrajām dejām un skanīgajām dziesmām.

Ik katram latvietim Jāņu diena ir gaismas, prieka, kopā būšanas diena.

Uzveduma nobeigumā " Lašu koris " visus aicināja vienoties kopīgā dziesmā. Pirms lustēšanās zaļumballē ar grupu "Bruģis", Dvietes pagasta KN amatierteātra "Nebēdnieki" aktieri Jānis un Līga aizdedza ugunskuru. Tas deva iespēju ik katram pasākuma dalībniekam izbaudīt Jāņu nakts burvību caur gaismu un siltumu.

Īsa, īsa Jāņu nakts
Par visām naksniņām.
Vienu malu saule gāja,
Otru mēness dancināja.

Teksts, foto: Ilūkstes KMC

Buon appetito Pilskalnē!