“Cik labi pazīsti Pepiju Garzeķi? ” – bibliotekārā stunda Lāču pamatskolā

Izglītība

Lāču pamatskolas bibliotēka vairākus gadus sadarbojas ar Latgales Centrālo bibliotēku un tās filiālēm.

Šoreiz sadarbībā ar LCB filiāles Gaismas bibliotēku notika bibliotekārā stunda " Cik labi pazīsti Pepiju Garzeķi?" Mūsu skolā šajā pasākumā piedalījās  4. un 6. klase.

Bibliotekārā stunda notika viktorīnas formā. Klase sadalījās 2 komandās un,  zinot vai minot, atbildēja uz āķīgiem jautājumiem par Pepiju, viņas draugiem, Pepijas rīcību, viņas teikto un viņas piedzīvojumiem. Pēc pasākuma – īsti Pepijas garā – visa klase saņēma saldo balvu.

Pateicamies Latgales Centrālās bibliotēkas kolektīvam par interesantiem un izzinošiem pasākumiem un ilggadējo sadarbību!

Autore:  Lāču pamatskolas bibliotekāre Skaidrīte Kardele

Lāču pamatskolas panākumi Starptautiskajā konkursā “Lidice”