Būvdarbi Vecstropu ciemā norit pilnā sparā

AKTUĀLI

18. novembra ielas (māju nr. 418, 420, 428) pagalmu pārbūve atsākta pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma. Darbi atsākušies tikai pagājušonedēļ, kas bija saistīts ar laika apstākļiem, kas līdz šim nebija ļāvuši darbus turpināt.

Darbu ietvaros tiek mainītas inženierkomunikācijas, būs uzbūvēts arī sālsizturīgais slānis, jaunas betona apmales, bruģa un asfalta seguma būvniecība, ceļazīmju un apzīmējumu izveide. Autotransporta novietošanai tiks ierīkoti stāvlaukumi un piebraucamie ceļi.

Remontējamajos pagalmu posmos kopš šī gada sākuma jau darbojas moderns apgaismojums.

Paredzēts atjaunot zālājus, iestādīt krūmu rindas un iemulčēt dobes, ierīkot lietusūdens novadīšanu.

Lai īstenot projektu valsts kasē tika ņemts aizņēmums 292 974 eiro apmērā, paredzot līdzfinansējumu no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda 106 854 eiro apmērā.

Pārbūvējamais ielas posms 0,742 km garumā pēdējo reizi tika asfaltēts pirms vairākiem gadu desmitiem. Pirms remontdarbiem segums bija izdrupis un bedrains, gājēju ietvēm nebija apmaļu.

Projekta īstenošanas termiņš, cerot uz labvēlīgiem laika apstākļiem, ir šī gada jūlijs.

Maijā iedzīvotāji saņems pārrēķinātās minimālās pensijas un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstus