Brīvā laika pavadīšanas iespējas – socializējoties, rehabilitējoties un izglītojoties Višķu Dienas aprūpes centrā

Sociālais darbs un veselība

Maijs – silts un saulains mēnesis. Izbaudot labo laiku Dienas centra klienti kopā ar darbiniekiem 18.maijā devās relaksējošā un izglītojošā ekskursijā.

Višķu Dienas aprūpes centra darbinieki un klienti, pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, izvērtētas projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1./15/I/005” (turpmāk tekstā – Projekts), klientiem tiek mācīta lietderīga laika pavadīšana, komunikācijas spējas paaugstināšana un fizisku aktivitāšu iesaistīšanās.

Šajā nedēļā mēs apskatījām un iepazināmies ar mūsu kaimiņu pagastu – Maļinovu. Apmeklējot Maļinovas pagasta bibliotēku vadītājas E.Kokinas pavadībā apskatījām N.Vojevodas akvareļu izstādi “Skats pasaulē caur akvareli”. Klienti ar interesi apskatīja izstādi, vadītāja atbildēja klientiem uz interesējošiem jautājumiem, kā arī pastāstot Maļinovas vēsturi izveda ekskursijā pa bibliotēku un teritorijas apkārtni.

Mūsu brauciens turpinājās uz JuRita Mini ZOO, lai klienti pilnveidotu prasmi komunicēt gan ar cilvēkiem, gan ar dzīvniekiem. Kontaktējot ar dzīvniekiem klienti guva pozitīvas emocijas, iepazinās ar dažādiem dzīvniekiem,- eksotiskiem dzīvniekiem, dzīvniekiem, kas mājo lauku sētās. Centra darbinieki iepazīstināja ar viņu dzīves un labturības īpatnībām. Katram bija dota iespēja dzīvnieciņus pabarot, paglaudīt, parunāt un samīļot.

Pateicamies visiem, kas palīdzēja organizēt tik interesējošu ekskursiju. Mīļš paldies Maļinovas pagasta bibliotēkas vadītājai E.Kokinai un JuRita Mini ZOO saimniekam J.Šadurskim.

Latgales dzintars – Aglona