Brīnumains Ziemassvētku gaidīšanas laiks Naujenes PII “Rūķītis”

Izglītība

Brīnumainais Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kurš nāk ar pirmo sniedziņu, lampiņu virtenēm, rūķiem,  pašu ceptu piparkūku smaržām, bērnu darinātām dāvaniņām, dzejoļiem, rotaļām, greznotām eglēm… Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis” jau no decembra sākuma valdīja patīkama rosība, lai gaidīšanas laikā tiktu paveikts viss tas, kas mums -   visiem kopā kā lielai saimei un arī katram atsevišķi -  ir tik nozīmīgi, lai Ziemassvētki ienāktu mūsmajās.

Šodien varam teikt, ka Ziemassvētkus mēs jau sagaidījām!

 Mēs esam piedzīvojuši astoņus skanīgus, sirsnīgus, mīļus, gaišus svētku koncertus, kuri ir pulcējuši kopā un iepriecinājuši tik daudzas lielas un mazas sirsniņas.

13.decembrī veiksmīgi noslēdzās ar piecgadīgo bērnu koncertu Nīcgalē Labdarības akcija cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Neskatoties uz laika apstākļiem visas  sarūpētās dāvaniņas, siltās mantas, saldumiņi, našķīši tika nodoti adresātiem.

20. decembrī mūsu audzēkņi veiksmīgi uzstājas pasākumā “Pūti, puti Ziemelīti”.

Svētku kulminācijā, pirms svētkiem, 23. decembrī pie mums ieradās Jautrie Rūķīši, Piparkūku vīriņš lai ar jautrām rotaļām sagaidītu Salaveci ar dāvanām. Bērni ar savu aktivitāti un darbošanos pierādīja, ka Ziemassvētki eksistē un ka Ziemassvētku brīnums šajā gaidīšanas laikā pastāv. 

Visu mēnesi vecāki kopā ar bērniem piedalījās Adventes kalendāra veidošanā. Katru dienu par paveikto vecāki sūtīja fotogrāfijas skolotājiem. Rezultāta, katra grupā bija izveidots savs neatkārtojams kalendārs, ar fantastiskiem kopīgiem ģimenes darbiem. Ar kādu lepnumu bērni stāstīja par paveiktiem uzdevumiem kopā ar vecākiem!

Paldies visiem mūsu bērnudārza darbiniekiem, bērniem un vecākiem par to, ka kopā piedzīvojām šo gadu, cits citu saprotot, atbalstot un bagātinot!

Lai 2023.gadā mums visiem ir ko darīt, ir spēks to darīt un prieks par padarīto! Laimīgu Jauno gadu!

Vita Franckeviča

Pasniegs pašvaldības balvas sportā