Bīskapa Edvarda Pavlovska vizitācija Silenes baznīcā

AKTUĀLI

26.augustā Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcā notika Viņa Ekselences Jelgavas diecēzes bīskapa  Edvarda Pavlovska vizitācija, kura sakrita ar Silenes baznīcas 105. gadu jubileju. Silenes baznīca ir viens no lielākajiem koka dievnamiem Latgalē.

Bīskaps  Edvards svinēja Sv. Misi  kopā ar priesteriem Vjačeslavu Rosļaku, Janušu Bulašu, Rolandu Šakalu, Andri Ševelu, Viktoru Silčonoku un semināristu Maksimu Vlasovu. Viņa Ekselence sava sprediķī atzīmēja, ka dzirdot par aktivitātēm, kuras veiksmīgi īsteno draudzes locekļi, viņu piepilda patiess prieks, tāpēc, ka tās  aktīvi kalpo dvēseļu labumam. Bīskaps Edvards pievērsa draudzes locekļu uzmanību tradicionālām ģimenes vērtībām- mīlestībai starp vīru un sievu, starp bērniem un vecākiem, nepieciešamībai kalpot tuvākajiem un saprast viens otru.

Sagaodot jauno mācību gadu, Viņa Ekselence deva svētību bērniem un jauniešiem, aicinot tos labi mācīties, būt aktīviem, lai atrastu savu ceļu dzīvē.  Pateicoties par garīgo stiprinājumu, bērni pasniedza bīskapam Edvardam dāvanas -puķes un grozu ar augļiem.  Atzīmējot Silenes draudzes darbu baznīcas labā, Viņa Ekselences bīskaps  Edvards  pasniedza pāvesta Franciska svētību Viktora un Anitas Hrapānu ģimenei un Sofijai Molei  par kalpošanu draudzei.
Viņa Ekselenci sveicina Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova un Silenes draudzes pārstāvji.

Pēc sv. Mises bīskaps  Edvards iepazinās ar  ekspozīciju, kura tika ierīkota Silenes baznīcā  biedrības “Silenes stariņi” projekta “Senā garīgās kultūras mantojuma saglabāšana un garīgo sabiedrisko aktivitāšu attīstība Skrudalienas pagastā” ietvaros. Viņa Ekselence atzīmēja kultūrvēsturisko eksponātu kolekcijas vērtību, kā nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas 100.gadu jubilejas svinēšanā, kas radīs iespēju kultūras vērtības saglabāšanai un attīstībai un ierakstīja savu novēlējumu ekspozīcijas  atsauksmes grāmatā.

Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcas draudze pateicīga Viņa Ekselences Jelgavas diecēzes bīskapam Edvardam Pavlovskim par viņa devumu Dievam, Baznīcai un ticīgajai tautai.

Ekskursija Kalupes pirmklasniekiem