Biķernieku pamatskolai – 95

AKTUĀLI

2017./2018. mācību gadā apritēja 95 gadi, kopš atskanējis zvans uz pirmo stundu Biķernieku skolā. Laika skrējienā ir pieturas – mirkļi, kas ieskanas drošāk, mirkļi, ko ieraksta košāk lielajā vēstures grāmatā. Tāds mirklis bija arī 21.aprīlis – Biķernieku pamatskolas 95. jubileja.

Tā bija satikšanās Laimes zemē – bērnībā, jaunībā, savā skolā –, ikvienam, kas šīs skolas vārdu ierakstījis savā gājumā. Mūsu skolā pulcējās bijušie kolēģi un absolventi ne tikai no Biķerniekiem, bet arī no tuvām un tālām vietām. Bet vispirms par svētku gaidīšanu! Svētku gaidīšanas prieks izvērtās jauks un sirsnīgs.

Katrs no mums ar nepacietību gaidīja šo dienu un sagatavoja savu dāvanu skolai. 95. gadadienu Biķernieku skola sagaidīja renovētājā ēkā, ar gaišām un skaistām klašu telpām, modernākajām tehnoloģijām un aprīkojumu, inovatīvu metodiku un radošu izglītības procesa organizāciju.

Skolas jubilejas svinības atklāja Biķernieku pamatskolas direktors Aleksejs Mackevičs, novēlot klātesošiem sagaidīt arī skolas simtgadi. Direktors nolasīja Daugavpils novada domes priekšsēdētajas Janīnas Jalinskas apsveikumu, kurā viņa pateicās Biķernieku pamatskolas kolektīvam par cienīgu jaunās paaudzes izglītošanu un novēl jaunus panākumus un sasniegumus.

Ar piemiņas brīdi klātesošie godināja tos skolas audzēkņus, pedagogus un skolas darbiniekus, kuri uz tikšanos vairāk neatnāks, tostarp ilggadēju Biķernieku vidusskolas direktori Ciļu Jošpu.

Piecēlušies kājās, aplausiem skanot, sanākušie sveica ilggadējo skolas direktori Mihailu Korsaku. Viņš Biķernieku pamatskolā bija nostrādājis 40 gadus. Īpaši tika sumināts pensionētais skolotājs Vladimirs Kovaļs, kurš šogad svinēja 85. dzimšanas dienu un ir tikai par 10 gadiem jaunāks par skolu.

Skolas vēsturi ar humoru izklāstīja skolotāja Tatjana Aleksejeva, atklājot, ka Biķernieku pamatskolā pamanījis kādu īpatnību: ja dara, tad ilgi, pamatīgi un ar lielu prātošanu. Skolotāja Tatjana nostrādāja skolā 37 gadus. Svinīgajā pasākumā piedalījās 1986.gada absolvente – Biķernieku pagasta pārvaldes vadītāja Mārīte Daņilova, kā arī ilggadējā Naujenes pagasta padomes vadītāja Vasilisa Pudovkina – 1969.gada absolvente. Vadītājas no sirds novēlēja skolai ilgu mūžu.

Biķernieku pamatskolas jaunie mākslinieki sagatavoja skaistu koncertu. Skolas svinību turpinājumā pasākuma dalībniekus sagaidīja īpaši sarūpētā torte.

Sapņi nosaukti vārdā, atlaisti visumā, lai atgrieztos uz zemes un piepildītos. Ja ļoti, ļoti tic, tad viss arī izdodas! Biķernieku pamatskola ir ceļā uz simtgadi – ar katru gadu jaunāka, skaistāka, garīgi bagātāka.

Biķernieku skolas vēsture

Biķernieku skola tika atvērta 1922./1923. mācību gadā. Tā izvietojās zemnieku Ivana Rodionova mājā. Skola šajā vietā pastāvēja līdz pat 20. gadsimta 50. gadiem, kad tika pārvietota uz Biķernieku pagasta pārvaldes telpām. Pirmā skolas vadītāja bija Tatjana Višņevska.

30. gadu vidū skola tika pārveidota par sešgadīgo skolu ar apmācību latviešu valodā. 1939.gadā Biķernieku skolā mācījās 219 skolēni. Skolas pārzinis bija Nikolajs Gerlahs.

1940.gadā Biķernieku skola kļuva par septiņgadīgo. Otrā Pasaules kara gados Biķernieku pagastā darbojās tikai sākumskola. Mācības notika vācu valodā. Skolā strādāja trīs skolotāji ar direktoru Alekseju Dmitrijevu vadībā. 1944.-1945.gadā skolu vadīja Dmitrijs Sazanovs.

No 1946.gada līdz 1950.gadam Biķernieku septiņgadīgajā skolā par direktoru strādāja Aleksandrs Postnikovs. 1951.gadā izglītības iestāde pārveidota par Biķernieku vidusskolu. 1951.-1954.gads – skolas direktors ir Leonīds Ļebedjevs.

1954.gadā Biķernieku vidusskolu pabeidza pirmie 54 absolventi. Kopš 1954.gada Biķernieku vidusskolu vada Ciļa Jošpa. Ar viņas vārdu ir saistītas Biķernieku skolas visslavenākās lapaspuses. Biķernieku vidusskolas nosaukums skanēja ne tikai Latvijā, bet arī visā bijušās PSRS teritorijā. 1976.-1978.gadā Biķernieku skola piedalījās Tautsaimniecības sasniegumu izstādē Maskavā, kur ieguva sudraba medaļu par kabineta sistēmas ieviešanu izglītības procesā.

1984.-2012.gads – skolas direktors Mihails Korsaks. 1995.gadā Biķernieku vidusskola tika pārveidota par pamatskolu.

Aleksejs Mackevičs vada Biķernieku pamatskolu kopš 2012.gada. 2015.gadā skolas ēka un telpas tika pilnīgi renovētas. Skolā tika atjaunota 241. Biķernieku mazpulka “Rīta Blāzma” darbība, nodibināta jaunsargu vienība – pirmā Daugavpils novadā.

2017.gadā Biķernieku pamatskola atzīta par draudzīgāko izglītības iestādi Latvijā.

Lilita Savčenko FOTOGALERIJA

Sporta un veselības diena Biķernieku pamatskolā