Biedrība “Silenes stariņi” veiksmīgi realizēja projektu “Jauniešiem ir balss!”

AKTUĀLI

Biedrība “Silenes stariņi” Daugavpils novada programmas “Attīsti sevi!“ ietvaros  no 1. jūnija līdz 30. augustam realizēja projektu “Jauniešiem ir balss!”

Projekts tika realizēts ar mērķi sekmēt jauniešu izpratni par Eiropas Savienības sabiedrību, veicināt viņu integrāciju vienotā Eiropā, attīstīt kritiskās domāšanas prasmes un pašiniciatīvu. Galvenais projekta uzdevums bija paplašināt jauniešu redzesloku, sniegt daudzpusīgāku un argumentētāku izpratni par viņu lomu Eiropā.

Projekta laikā tika izveidota jauniešu darba org-grupa no Skrudalienas pagasta jauniešiem, kuru vadīja jauniešu lietu speciāliste Ināra Lapkovska. Daugavpils novada jauniešu vidū tika veikta aptauja par piedalīšanos velēšanās. Respondenti bija pārsvarā no Skrudalienas pagasta sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem, kas diemžēl ierobežoja jauniešu sazināšanas iespējas. Pēc aptaujas rezultātiem varam secināt, ka mūsu jaunieši īpaši neinteresējas par politiskajiem procesiem. Tikai 27% no pilngadīgajiem jauniešiem piedalījās Saeimas un Eiropas parlamenta vēlēšanās.  Pozitīvi tomēr ir tas, ka 58% jauniešu vecumā no 13 līdz 17 gadiem atzīmēja, ka grib piedalīties vēlēšanās, kad sasniegs vecuma cenzu. Tas liecina, ka jauniešu politiskā atbildība aug un viņi sāk saprast savu nozīmi sabiedriskajos procesos.

Projekta ietvaros pagasta jaunieši daudzfunkcionālā centra “Skrudaliena” teritorijā izgatavoja un uzstādīja norādījuma stabu “Mēs esam tālu, mēs esam blakus”. Tajā ir  norādīts, cik tālu no uzstādīšanas punkta atrodas 27 ES dalībvalstu galvaspilsētas. Šis objekts tika izmantots kā informatīvs objekts, kā arī tika izmantots “Mini piknika” pasākuma laikā estētiskiem mērķiem.

28. augustā, balstoties uz neformālās apmācības metodēm, tika organizēts pasākums “Mini pikniks ar Eiropu”. Tā laikā tika sagatavotas dažāda veida aktivitātes, kas atbilst jauniešu vēlmēm, tika aicināti arī ciemata bērni. Jaunieši piedalījās vairākās aktivitātēs, kuru laikā gan apguva jaunas zināšanas, kā arī lietderīgi, aktīvi un veselīgi pavadīja savu brīvo laiku, sadarbojoties ar citiem jauniešiem, vienlaikus, atpūšoties. Šo aktivitāšu laikā bija svarīgi attīstīt jauniešu informētības līmeni par Eiropas Savienību un iespējam integrēties tajā. Pasākuma laikā tika atklāts norādījumu stabs un organizēta individuālā spēlē “Atradi dāvanu”. Dalībnieki saņēma uzdevumus un ar nepacietību meklēja dāvanas. Pēc tam bērni Skrudalienas bibliotēkā piedalījās radošajās darbnīcās, bet jaunieši sacentās komandu erudīcijas viktorīnā “They made difference in Europe”. Tas ļāva dalībniekiem ar spēles palīdzību pārbaudīt savas zināšanas par ievērojamām Latvijas un Eiropas personībām, institūcijām un notikumiem.

Visiem jauniešiem patīk sporta aktivitātes un pasākuma ietvaros tika organizētas arī sacensības starp komandām kā tradicionālajos, tā arī netradicionālajos  sporta veidos, piemēram, foto orientēšanās spēlē. Sporta aktivitāšu veidi tika precizēti org-grupas sanāksmē, lai ņemtu vērā visas jauniešu vēlmes. Šīm nolūkam projekta ietvaros tika iegādātas jaunas spēles - “Petanka” un labirinti. Sporta aktivitātes norisinājās gan komandu, gan individuālajā veidā.

Pasākuma beigās tika organizēta komandu spēle “Vai mana balss ir vērta?!” Spēles laikā komandas sastādīja savas “partijas” vēlēšanu programmas, prezentēja tās un balsoja par izvēlēto “partiju”. Spēles rezultātā dalībnieki saprata, cik svarīga ir katrs balss, ja gribi kaut ko mainīt dzīvē.

Darbs projektā vēl turpināsies līdz septembra beigām. Projekta org-komanda apkopos visus materiālus un izveidos projekta kalendāru 2021. gadam, kuru dāvinās projekta dalībniekiem. Visas aktivitātes, ar neformālās apmācības palīdzību, ļāva organizēt jauniešiem aktīvu un lietderīgu laika pavadīšanu, iesaistot tos informatīvos un atraktīvos pasākumos.

Materiālu sagatavoja biedrības “Silenes stariņi” valdes priekšsēdētāja Sofija Mole

Dzejas dienas Berķenelē