Dzejas dienas Berķenelē

AKTUĀLI

11. septembris Dzejas dienu pasākums „Dzeja dziedē un spīgo” 17.00 – Santas Kamaldiņas tekstildarbu un Ivara Krūmiņa fotogrāfiju izstāde "Saldus sapņus Lolītei" atklāšana 17.10 – 19.30 – Tekstildarbnīca “Deķītis Lolītei” (vada Santa Kamaldiņa) 17.10 - 19.30 – Radošās meistardarbnīcas (piedāvāsim iepazīt zāļu tējas,  atpūsties krāsu terapijas klasē, izgatavot vilnas rotaļlietas un gravētus atslēgu piekariņus) 19.30 – Edgara Vanaga dzejoļu grāmatas “Kristāla sindroms” prezentācija 20.00 – 21.00 – Tekstildarbnīca “Deķītis Lolītei” (vada Santa Kamaldiņa) 21.00 – Uzvedums “Ziedonis. Epifānijas” Daugavpils novada Kultūras centra teātra trupa “Trešais variants” 21.30 – Tēju gatavošanas meistardarbnīca 22.00 – Teatralizēts uzvedums “Spīgo… ” Ar gaismas un uguns elementiem. Studio FOTIA (Rīga) un BJTS Berķeneles Kamolītis. Pasākumu atbalsta: Daugavpils novada kultūras pārvalde un Valsts kultūrkapitāla fonds

Kļavu lapu praktiskā mode