Bibliotēku nedēļa Augšdaugavas novadā

AKTUĀLI

Ik gadu aprīlī tiek atzīmēta Bibliotēku nedēļa. Šogad tā notiks no 22. līdz  27. aprīlim. Bibliotēku nedēļas tēma – Bibliotēkas un lasīšana. Šajā laikā ikkatrā novada publiskajā bibliotēkā notiek dažādas aktivitātes – tikšanās, sarunas, koprades darbnīcas, konkursi, izstādes, pievēršot uzmanību bibliotēku nozarei kopainā un iedvesmojot attīstībai ne tikai vietējo kopienu, bet arī kolēģus citos novados.

Pēc Latvijas Bibliotēku biedrības ierosinājuma bibliotēku nedēļa Latvijā notiek kopš 1997. gada. Bibliotēku nedēļas laikā  tiek atzīmēta arī Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības diena. Šajā dienā 23. aprīlī -  visā pasaulē, arī Latvijā, nostiprinās tradīcija, kad vīrieši dāvina sievietēm rozes, bet sievietes vīriešiem – grāmatas.

Aicinām bibliotēku apmeklētājus, kā arī citus interesentus aktīvi apmeklēt bibliotēkas un iesaistīties organizētajos pasākumos!

Muzeju nakts Naujenes Novadpētniecības muzejā