Bērnu vasaras nometne “Gliemezis”

AKTUĀLI

Nometnes norises vieta un adrese: Lāču pamatskola, Muzeja iela 2, Lociki, Naujenes pag. Augšdaugavas nov.

Norises laiks: 2. – 20. augusts

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Dalībnieku skaits: 30

Dalībnieku vecums: 6 – 10 gadi

Nometnes mērķis: Organizēt nometnes dalībniekiem saturīgu un aizraujošu brīvā laika pavadīšanu. Sekmēt bērnu daudzpusīgu attīstību caur konkrētām aktivitātēm un pasākumiem.

Dalības maksa:  41.50 EUR

Valoda: Bilingvāli

Noteikumi: Augšdaugavas novadā deklarētiem bērniem. Gadījumā, ja pieteikumus skaits pārsniegs iespējamo dalībnieku skaitu, prioritāte tiks dota bērniem, kas deklarēti Naujenes pagastā vai mācās kādā no Augšdaugavas novada izglītības iestādēm.

Nometnes aktivitātes:

Nometnes galvenais uzsvars tiks likts uz aktivitātēm, kuru laikā varēs iepazīt Naujenes pagasta un Latgales interesantākās vietas un notikumus, kā arī veidot pašiem savus notikumus. Nometnes laikā notiks tematiskās dienas. Tematisko dienu ietvaros notiks īpaši konkursi, kuru uzvarētāji un labākie dalībnieki nometnes beigās tiks apbalvoti ar diplomiem un suvenīriem.

Nometnes gaitā bērni apmeklēs dažādas pašvaldības iestādes, dosies ekskursijās uz Daugavpili, Preiļiem, Aglonu, Demeni u.c. vietām. Nometnes ietvaros uzsvars tiks likts uz jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu, bērnu saliedēšanos, komandas darbu, aktīvajām aktivitātēm brīvā dabā un iekštelpās un radošo spēju attīstīšanu.

Naujenes pagasta pārvaldes transports kursēs pa maršrutu Naujene - Krauja - Vecstropi - Lociki un atpakaļ.

Nometnes organizētājs:  Augšdaugavas novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvalde, 654 76 840; e-pasts parvalde@naujene.lv;  www.naujene.lv

Nometnes vadītāja: Milāna Loča, tālr.: 267 93 922, e-pasts: milana.locha@gmail.com

Reģistrācija: Pieteikumi reģistrēšanai iesniedzami no 19. jūlija - 23. jūlijam. Pieteikumi, kas iesūtīti pēc 23. jūlija netiks ņemti vērā.

Pieteikšanās nometnei: Aizpildītu iesniegumu nosūta elektroniski Naujenes pagasta pārvaldei rakstot uz e-pastu: parvalde@naujene.lv vai iesniedzot rakstveidā Naujenes pagasta pārvaldē Skolas ielā 15, Naujenē.

Pēc pieteikumu apkopošanas un nometnes grupas nokomplektēšanas, sazināsimies ar vecākiem e-pastā vai telefoniski, no kuriem saņemts pieteikums un informēsim par rakstveida anketas aizpildīšanu un līguma parakstīšanu.

Nometnē tiks uzņemti tikai tie bērni, kuriem būs negatīvs COVID-19 tests, kas veikts ne agrāk ka 72 stundas pirms nometnes sākuma.

Apmaksu par nometni pēc līguma parakstīšanas jāveic līdz 29. jūlijam.

Tālr. uzziņām 654 76 849, 654 76 840.

Augšdaugavas novads viens no pirmajiem paraksta memorandu par sociālā darba attīstību