Augšdaugavas novads viens no pirmajiem paraksta memorandu par sociālā darba attīstību

AKTUĀLI

Latvijas pašvaldībās nupat vēlētāju uzticību ir saņēmuši jauni deputāti, un viņu rokās tagad ir tiesības noteikt novada vai pilsētas darbības prioritātes, varas un finansējuma sadali.

15. jūlijā memorandu par sociālā darba attīstību pašvaldībās atbalstīja Augšdaugavas novads. Dokumentu domes sēdē parakstīja visi 15 jaunievēlētās domes deputāti. Līdz ar to Augšdaugavas novads kļuva par vienu no pirmajām pašvaldībām Latvijā, kura pievienojās memorandam.

Ar piedāvāto memorandu Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība un Latvijas sociālo darbinieku biedrība vēlas deputātiem atgādināt par sociālo darbu pašvaldībās un sociālajiem dienestiem, kuros savas dzīves laikā ar lielākām vai mazākām, vienreizējām vai ilgtermiņa vajadzībām vēršas katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs.

Latviju veido cilvēki, ikkatrs cilvēks ir vērtība, un sociālā darba atbalsts grūtā brīdī patiesībā stiprina mūs visus. Katra pašvaldība ir tik stipra, cik stipri ir tās cilvēki, un investīcijas cilvēku atbalstā šodien atmaksājas pašvaldībai rītdien.

Sociālais darbs nav tikai pabalstu izmaksa vai konfliktu risināšana nelabvēlīgās ģimenēs. Ar pareizo attieksmi un pareizo jaudu darīts sociālais darbs ir gan psihologa konsultācijas, gan karjeras konsultanta darbs, gan izaugsmes trenera padomi, gan finanšu plānošanas prasmju stunda. Veiksmīgi īstenota sociālā funkcija pašvaldībā nozīmē cilvēku labklājību un iespējas realizēt savu potenciālu, veselīgas attiecības starp cilvēkiem un iedzīvotāju grupām, kā arī ilgtspējīgu vietējo kopienu.

Latvijas pašvaldību deputātus aicināja pievienoties Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās, ar to apliecinot izpratni par sociālā darba un sociālo pakalpojumu nozīmi, kā arī iezīmējot apņemšanās savu pilnvaru laikā veltīt sociālajam darbam pienācīgus administratīvos, finanšu un cilvēkresursus.

Memorands
par sociālā darba attīstību pašvaldībās

Latvijas pašvaldībām šogad ir divkāršs izaicinājums – gan vietvaru vēlēšanas, gan administratīvi teritoriālā reforma. Tomēr pārmaiņu laiks ir arī iespēju laiks, un jauno deputātu rokās ir veidot tādu pašvaldību, kas strādā cilvēku labā, īpaši mazaizsargāto iedzīvotāju interesēs, risina sociālās problēmas savlaicīgi un izprot sociālā darba lomu kā pamatprofesiju labklājības jomā.

Reformas ietvaros mainoties sociālo dienestu struktūrai un sociālā darba organizācijas principiem, ikvienas pašvaldības sociālajam dienestam ir jāvirzās uz tāda atbalsta izveidi, kura centrā ir katra sociālā dienesta klienta vajadzības, potenciāls un pašnoteikšanās tiesības.

Demogrāfisko izaicinājumu apstākļos ikvienas pašvaldības lielākais kapitāls ir cilvēki – arī tie, kuriem šobrīd ir nepieciešams sabiedrības atbalsts. Katrs, kam ar sociālā dienesta palīdzību izdodas īstenot savas iespējas un atgriezties aktīvā darba un sociālajā apritē, turpmāk nes labumu visai kopienai, novadam, pilsētai un valstij.

Divas lielākās Latvijas sociālos darbiniekus apvienojošās nevalstiskās organizācijas – Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība un Latvijas sociālo darbinieku biedrība – aicina pašvaldību deputātus parakstīt Memorandu par sociālā darba attīstību pašvaldībās, ar to apliecinot vēlmi izprast sociālā darba nozīmi un gatavību pilnveidot sociālās funkcijas īstenošanu savā pašvaldībā.

Parakstot šo memorandu, pašvaldības deputāti apņemas savu pilnvaru laikā:

  • atvēlēt sociālajam dienestam pietiekamus administratīvos, finanšu un cilvēkresursus, kā arī iesaistīt sociālo dienestu pašvaldības attīstības un pakalpojumu plānošanā,
  • sadarbībā ar novada sociālā dienesta vadību attīstīt sociālo darbinieku zināšanas un prasmes, paredzēt viņu ieguldītajam atbilstošu samaksu, rūpēties par mūsdienīgu darba vidi sociālajam dienestam un telpām, kurās tiek ievērotas gan sociālo darbinieku, gan sociālā dienesta klientu vajadzības,
  • nodrošināt savlaicīgu, pilnvērtīgu un sistēmisku pašvaldības vadības un iesaistīto institūciju visu līmeņu sadarbību ar sociālo dienestu, īpaši veselības aprūpes, izglītības, nodarbinātības un sabiedriskās kārtības sargāšanas jomās.

Latvijai ir svarīgas rūpnīcas, ceļi un Dziesmu svētki, bet vēl svarīgāki ir cilvēki, kas vada ražotnes un tajās strādā, ved bērnus uz skolu un brauc uz teātra izrādēm, dzied koros un kopj savu dārzu, jo tikai mēs visi kopā veidojam Latviju. Tieši veiksmīgi īstenota sociālā funkcija pašvaldībā nozīmē cilvēku labklājību un iespējas realizēt savu potenciālu, veselīgas attiecības starp cilvēkiem un iedzīvotāju grupām, kā arī ilgtspējīgu vietējo kopienu.

Statusu ar pašvaldībām, kas pievienojušās Memorandam, iespējams aplūkot šeit: celamieskopa.lv.

Uzlabos IPĪV “Višķi” ēku un atjaunos inženiertīklus