Uzlabos IPĪV “Višķi” ēku un atjaunos inženiertīklus

AKTUĀLI

15. jūlija Augšdaugavas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums uzsākt pašvaldības investīciju projektu “Daugavpils Būvniecības tehnikuma IPĪV “Višķi” ēkas un inženiertīklu vienkāršotā atjaunošana”.

Būvniecības izmaksas būvdarbiem sastāda 603 892 eiro, no kuriem 2021. gada būvniecības izmaksām tiks ņemts aizņēmums 400 000 eiro apmērā, savukārt 2022. gadā atlikušos darbus segs no pašvaldības līdzekļiem uz kopējo summu 203 893 eiro.

Investīciju projekta mērķis ir uzlabot Daugavpils Būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietas “Višķi” mācību un fizisko vidi, nodrošinot izglītības iestādes darbību atbilstoši higiēnas un ugunsdrošības vajadzībām, stiprināt uz profesionālām vērtībām veidotu izglītības sistēmu ar mūsdienīgu saturu un metodēm.

Projekta ietvaros tiks veikta telpu grupu vienkāršota atjaunošana, iekšējās elektroapgādes sistēmas pārbūve, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana, zibensaizsardzības sistēmas ierīkošana, jumta seguma nomaiņa, jumta siltināšana, siltumtrases pievada un siltummezgla pārbūve. Tādējādi tiks attīstīta izglītības infrastruktūra.

Mācību process Višķos tiek organizēts mācību korpusa ēkā, kura ir uzcelta 1967. gadā. Ēkai, kas būvēta no silikātķieģeļiem, līdz šim nav veikts kapitālais remonts vai siltināšana.

Profesionālā izglītības iestāde Višķos darbojas no 1921. gada, izglītojot audzēkņus lauksaimniecības nozarē. Par iestādes vēsturi lasiet šeit. 

Domes sēde