Bērni joprojām lasa grāmatas!

Biķernieku pagasts

Čaklajiem Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2022. gada ekspertiem 3. februārī noritēja noslēguma pasākums. Kolekcijas grāmatas ir saistošas dažādiem lasīšanas līmeņiem, rakstnieki rakstījuši par mūsdienīgi aktuālām un vēsturiskām tēmām, pieskaroties tādiem mūžīgiem jautājumiem kā atbildība par saviem tuvākajiem, uzticība, cerība un pieaugšana.

Pagājušā gada rudenī vēlmi būt par lasīšanas ekspertiem izteica 40 skolēni, bet savas grupas grāmatas izlasīja un anketas aizpildīja 31. Uz pasākumu tika uzaicināti aktīvākie grāmatu lasītāji – eksperti, un tie bija: Raivo Rozentāls, Lūkass Melāns, Konstantins Nikolajevs, Aleksandra Vasiļjeva, Aleksandra Bugrova, Alina Gerasimova, Maksims Ivanovs, Jevģenijs Agapovs, 2.klase ar savu skolotāju Oļesju Gerasimovu, pirmsskolas grupa “Ozolzīlītes” ar skolotāju Līviju Bogdāni. Vecāku žūrijā visaktīvākā grāmatu lasītāja - eksperte Līvija Bogdāne.

 Pasākumā  pārrunājām  par  izlasītajām grāmatām, noteicām visskaistāko un visinteresantāko grāmatu katrā grupā. Bērni pildīja dažādus uzdevumus, tas viņiem izdevās ļoti labi. Kopīgi ar lielu interesi noskatījāmies latviešu tautas pasaku ar uzdevumiem „Vecīša cimdiņš”. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas eksperti par dalību lasīšanas programmā saņēma Pateicības rakstu, dāvaniņas – atstarotājus kuras dāvina Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), saldumus un citas balviņas.

 Liels paldies visiem “Bērnu žūrijas 2022” dalībniekiem, Biķernieku pamatskolas skolotājām par aktīvu līdzdalību lasīšanas veicināšanās programmā.

Uz tikšanos nākamajā žūrijā!

Biķernieku pagasta bibliotēkas vadītāja Veronika Andrejeva

Ievērojam tradīcijas - Sveču diena Medumos!