Bērni guva jaunu pieredzi makšķernieku skolā

AKTUĀLI

Jūlija sākumā tika īstenots projekts “Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana par zivju resursiem - Jauno makšķernieku skola”, kura laikā Silenes ciemā, Sila ezera krastā notika nometne 20 skolēniem vecumā no 7 līdz 11 gadiem.

Nometnes laikā novadīta izglītojoši praktiska nodarbība, kuras ietvaros  sniegts vispārīgs ieskats Augšdaugavas novada ezeru daudzveidībā, Sila ezera dabas vērtībām un cilvēka ietekmi uz ezeru vides attīstību. Nodarbībā  sniegtas teorētiskas zināšanas, dalībnieki iesaistījās diskusijās, bija iespēja uzzināt interesantus faktus par ezeru iemītniekiem, izspēlējot spēles, ko organizēja biedrība Tūrisma klubs "Sniegpulkstenīte".

Bērniem notika tikšanās ar nozares ekspertu Normundu Grabovski, kurš vadīja praktiskās nodarbības par zivīm un par makšķerēšanu,

Tika rīkoti konkursi par lielāko un vismazāko zivi un citi, lai var uzvarēt jebkurš un lai ir intriga makšķerēšanai.

Biedrība "DIVIC" organizēja izglītojošo ekskursiju uz Esplanādes dīķi Daugavpilī, kur bērniem bija iespēja iepazīties ar rīkiem un metodēm, ar kurām var pētīt bioloģisko daudzveidību ūdens biotopos, un pašiem izmēģināt šīs metodes. Tika ievākti dažādu organismu grupu paraugi, daudzi īpatņi noteikti uz vietas, bet pārējie - laboratorijā. Ekskursijas laikā tika rosināta diskusija par barības tīkliem dīķa ekosistēmā, uzsverot, ka zivis ir nozīmīgs ekosistēmas objekts.

Otrā nodarbības daļa notika Daugavpils Universitātes laboratorijā, kur ar mikroskopēšanas aprīkojumu apskatīja ievākto materiālu.

Trešā nodarbības daļa - ekskursija uz Daugavpils Universitātes akvakultūru laboratoriju, kur varēja iepazīties ar šīs laboratorijas aprīkojumu.

Višķu pagastā tika apmeklēta Valda Grebeža radošā darbnīca "Ķeram zivis", kur tika veidoti dažādu zivju un to barības objektu gāzbetona maketi, lai nostiprinātu iegūtās zināšanas.

"Saldūdeņu risinājumi" iepazīstināja skolēnus ar zivju dzīves dažādiem aspektiem - sākot no zivju uzbūves, beidzot ar zivju dažādo lomu kopējā ezera barības ķēdē. Bija iespēja aplūkot dzīvas zivis. Zivju pētnieka pavadībā bērni varēja iepazīties ar zivju anatomiju, ievākt zivju kuņģa saturu, kā arī vecumu paraugus. Bērniem bija iespēja izzināt zivju iecienītākos barības organismus, viņi tika iepazīstināti ar zivju un ezeru zinātniskās pētniecības pamatprincipiem. Aktivitāšu mērķis ir bērniem saprotamā un interaktīvā veidā radīt izpratni par zivju dzīves pamatelementiem, pētīšanas metodēm.

Paldies makšķerēšanas piederumu veikalam NR.33. par pārsteigumu balvu sagatavošanu nometnes dalībniekiem.

Vai mēs zinām un protam…