Vai mēs zinām un protam…

AKTUĀLI

29. jūnijā Skrudalienas Dienas aprūpes centrā tika organizēts informatīvi izglītojošs  pasākums cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem “Nāc mācīties par ugunsdrošību!”. Šajā dienā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki informēja dienas aprūpes centra klientus, pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, par ugunsdrošību, dūmu detektoru lietošanu un pareizu apkures ierīču uzturēšanu. Tikšanās laikā dienas aprūpes centra klienti tika izglītoti ugunsdrošības jautājumos, saņēma atbildes uz visiem interesējošiem jautājumiem, klientiem atgādināts par drošību uz ūdens un tā tuvumā.

Informatīvi izglītojoša pasākuma turpinājumā 4. jūlijā Skrudalienas Dienas aprūpes centra klienti apmeklēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Daugavpils 1. daļu. Klienti varēja apskatīt gan atpūtas telpas, gan izsaukumu pieņemšanas punktu, kur tiek reģistrēti iedzīvotāju zvani, gan garāžu ar glābēju operatīvo transportu, tehniku, ar kuru palīdzību cilvēkiem un dzīvniekiem  tiek sniegta palīdzība. Ugunsdzēsēji glābēji dienas aprūpes centra klientus  iepazīstināja ar ugunsdzēsēju glābēju ikdienu, klientiem tika piedāvāta iespēja iejusties ugunsdzēsēja lomā, kā arī izmēģināt un pielaikot ugunsdzēsēju glābēju aizsargtērpus.

Klientu informēšanas un izglītošanas pasākuma ietvaros galvenā uzmanība tika pievērsta personu ar garīga rakstura traucējumiem par ugunsgrēku preventīvajiem pasākumiem, jo tieši cilvēku zināšanas par ugunsdrošību un rīcība krīzes situācijā var pasargāt no nelaimes. Iegūta informācija ļauj nodrošināt dienas aprūpes centra klientiem, personām ar garīga rakstura traucējumiem, iespēju būt patstāvīgiem ikdienas dzīvē.

Augšdaugavas novada Sociālais dienests

Valentīna Gadzāne: “Esmu laimīga, ka man ir tāds kolektīvs!”