Benita Štrausa Bebrenes viedajā ciemā: “Vieta bez cilvēka nepastāvēs”

AKTUĀLI

Latvijas iedvesmas stāstu vietnē TUESI.LV publicēts video par Bebrenes viedā ciema kopienu Augšdaugavas novadā: https://tuesi.lv/cilveks-ir-galvenais/ .

“Vieta bez cilvēka nepastāvēs, cilvēks ir galvenais, kas ir katrā vietā. Katram pašam ir jādara kaut kas, lai būtu interesantāka dzīve, lai gribētos šajā vietā dzīvot un darboties,” uzsver Benita Štrausa, Bebrenes viedā ciema kopienas pārstāve.

“Mēs priecājamies, ka Sēlijā ir viedo ciemu “Bermudu trijstūris” - Bebrene, Kaldabruņa, Gārsene. Šogad pa vidu šim trijstūrim parādījās arī Ancenes viedais ciems,” priecājas Benita.

“Mūsu vīzija ir dzīvi lauki - dzīvi lauku ciemati un viensētas. Svarīgi, lai cilvēkiem būtu vēlēšanās sanākt kopā, risināt problēmas un veidot kaut ko jaunu,” uzskata Benita.

Viedie ciemi ir aktīvas iedzīvotāju kopienas lauku apvidos, kas izmanto inovatīvus un radošus risinājumus, lai uzlabotu kopienas dzīves apstākļus un nodrošinātu ilgtspēju.

Kopš 2021.gada atpazīstamības zīmi “Viedais ciems” visā Latvijā ir saņēmušas 18 kopienas, savukārt atpazīstamības zīmi “Ceļā uz viedo ciemu” - 22 kopienas. 

Biedrība “NEXT” ir sagatavojusi TUESI.LV video stāstus par divdesmit Latvijas “Viedajiem ciemiem” un to kopienu līderiem, ļaujot ielūkoties “Viedo ciemu” ikdienā un kopienu līdzdalības aktivitātēs.

Projektu “TUESI.LV :: Viedo Ciemu stāsti” īsteno biedrība “NEXT” ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild biedrība “NEXT”.

Lāčplēša diena Ilūkstē