Lāčplēša diena Ilūkstē

AKTUĀLI

Špoģu vidusskolas skolēni piedalās Naudas dienā