Benediktu Skrindu godinot

AKTUĀLI

22. martā plkst. 12.30 Skrindu dzimtas muzejā notiks pasākums Benedikta Skrindas atcerei. Pasākumā piedalīsies Kalupes Vissvētākā Altāra Sakramenta katoļu baznīcas prāvests Antons Aglonietis, baznīcas koris, vadītāja Māra Leleva, kā arī Daugavpils Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes vikārs Dmitrijs Artjomovs. Ar prāvesta A. Aglonieša atbalstu tiks izveidota izstāde ”Katoliskās tradīcijas Līksnas, Nīcgales un Kalupes draudzēs.” Paldies par atsaucību sakām arī Ingrīdai Litiņai, Elitai Skrupskai, Anitai Vaivodei, Vijai Pabērzei un Olgai Ignatānei.

Pasākuma gaitā godināsim arī PSRS okupācijas režīma represētos. Svētku turpinājums notiks Viļānu Sv. Ercengeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcā, kur mūs uzņems tēvs Rinalds Stankevičs,  lai kopā  ar draudzes locekļiem piedalītos sv. Misē. Uzziņai par B.Skrindu: Pirms 150 gadiem, 1868. gada 6. martā Līksnas pagasta Liepu Mukānos, zemnieku Apolonijas un Donata ģimenē piedzimst pirmais bērns, kuram tiek dots vārds – Benedikts. Sasniedzis 31 gadu vecumu, 1899. gadā Benedikts iestājās Pēterburgas garīgajā seminārā un pēc tā pabeigšanas 1903.gadā tika iesvētīts par priesteri. Kā priesteris kalpojis Jezupovas,  Bukumuižas, Andzeļmuižas, Andrupenes, Balvu  un Nagļu draudzēs. 1924. gadā mariāņiem tika uzticēta Viļānu draudze ar blakus esošo bernardīņu klosteri. Par jaundibinātā klostera priekšnieku un draudzes prāvestu arhibīskaps Anatolijs Springovičš  nozīmē strādāt t. Skrindu. Benedikts ir sarakstījis daudzas garīga satura grāmatas. Miris 1947.gada 10.decembrī, apglabāts Viļānu baznīcas dārzā.   Visiem interesentiem lūgums pieteikties savlaicīgi Skrindu dzimtas muzejā (izbraukumam vietu skaits autobusā ir ierobežots). Tālr. 26420547, 65471009, e-pasts skrindu_muzejs@inbox.lv

Sociālā darbiniece I.Bule ieguva maģistra grādu