Benedikta vārda diena Viļānos

Kultūra

21.martā, kad Latvijas kalendāros tiek svinēta Benedikta vārda diena un Romas katoļu baznīcā tiek atzīmēta diena, kad Sv.Benedikts no Nursija tika uzņemts Debesu valstībā, Skrindu dzimtas muzeja pārstāvji un Vaboles pagasta iedzīvotāji devās uz Viļānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcu, lai godinātu Benediktu Skrindu 155.gadu jubilejā un piedalītos Sv.Misē kopā ar Viļānu katoļu baznīcas draudzi. Sv.Misi vadīja tēvs Rinalds Stankēvičs MIC. Tēvs Rinalds savā uzrunā Sv.Mises laikā uzsvēra ne tikai Benedikta Skrindas ieguldījumu Latgales tautas garīgajā izglītošanā, bet arī visas Skrindu dzimtas nozīmīgo lomu Latvijas valsts un Latgales novada kultūras vēsturē. R.Stankēvičs uzvēra, ka sasniegt Debesu valstību var darot labus darbus un palīdzot otram ikdienas grūtībās, par piemēru minot Skrindu dzimtu.

Baznīcas dārzā tika apraudzīts Viļānu klostera bijušā draudzes pārvesta un priekšnieka Mariāņu tēva Benedikta Skrindas (1868 – 1947) kapa vieta. Viļānu klosterī tēvs Benedikts kalpoja 14 pēdējos savas dzīves gadus. Tēvs Benedikts pildīja prāvesta, klostera priekšnieka, novicināta maģistra un citus pienākumus. Tēvs Benedikts labi pārzināja saimnieciskā lietas, pats vadīja būvdarbus klosterī un zemes apstrādāšanā ievēroja modernās zemkopības prasības. Viss tika savests kārtībā, klosterim tika uzbūvēts otrais stāvs, ar laiku sāka funkcionēt saimniecība, kas bija viena no labākajām Latvijā. Tēvs Benedikts savas dzīves laikā rūpējās par Latgales tautas garīgo izglītību, tulkojot un izdodot vairākus garīgā satura darbus: „Svātam Stanislavam Kostkai” (1913), „Atmiņas par bazneickungu Kazimiru Skrindu” (1936), tulkojis  latgaliešu valodā pasaulslaveno  Kempenas Toma darbu  „Par Kungam Jezum pakaļdareišonu.” (1914, 1936).

Izbraukumā bija iespēja apskatīt Viļānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcas gaumīgi iekopto dārzu.  Bija iespēja pabūt Sveču kapelā, apskatīt sv. Terēzes no Bērna Jēzus kapelu un rožu dārzu, baznīcas kapelu veltītu nedzimušajiem bērniem, Krustaceļu, Rožukroņa dārzu ar svētā bīskapa Meinarda – Latvijas pirmā misionāra skulptūru un draudzes aizbildņa sv. Erceņģeļa Miķeļa skulptūru.

Satiec savu meistaru Špoģos