Baltie galdauta svētki Lāču pamatskolā

Izglītība

Par godu Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai katru gadu sākot no 2015.gada tiek svinēti baltie galdauta svētki. Šogad  Lāču pamatskolas saime atkal sanāca kopā, lai nosvinētu Latvijas otro dzimšanas dienu- mūsu PAR dienu.

Par godu mūsu dzimtenei skanēja tautasdziesmas, novēlējumi no izglītojamiem. Būšanas prieku un piederību Latvijai  sajuta katrs izglītojamais, skolotājs un skolas darbinieks. Skolas direktors Andris Meškovskis visai skolas saimei novēlēja nosvinēt 4. maiju kopā ar savu ģimeni un draugiem. Atzīmēja, ka Latvijas nākotnes sasniegumi izglītībā, zinātnē, sportā un citās nozarēs ir atkarīgi no šodienas izglītojamiem. Direktors novēlēja izglītojamiem kļūt par Latvijas lepnumu.

Lai padarītu mūsu skolas apkārni vēl zaļāku un skaistāku izglītojamie kopā ar vecākiem un skolotājiem sagatavoja dāvanas- stādus, kuri daudzus gadus iepriecinās izglītojamos, skolotājus un visus skolas darbiniekus.

Balstoties uz mūsu senču tradīcijām, ticējumiem, kultūras mantojumiem, valodu, kopīgiem spēkiem, plecu pie pleca mūsu dzimtene pa 33 gadiem no dienas, kad Latvija atjaunoja savu neatkarību kļuva par vietu: kur koki aug visstaltākie, kur mākoņi visbaltākie, kur putni dzied visskaļāk, kur zāle zeļ viszaļāk.

Jūlija Semjonova

Kalupes pamatskolas skolēni ar ,,skolas somu” uz Liepāju