Baltā Galdauta svētki Višķos

Jaunatnei

Jau ceturto gadu 4.maijā Višķu pagasta jauniešu centrs, sadarbojoties ar Višķu sociālās aprūpes centru, organizēja Baltā galdauta svētkus, kas ir Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai veltīts pasākums, kura mērķis ir kopīgi pulcēties pie balti klāta galda, lai svinētu Latvijas otro dzimšanas dienu. Jau no paša rīta jaunieši ieinteresēja centra iemītniekus ar dažādām radošajām darbnīcām. Pēcāk sekoja svētku koncerts un svētku mielasta baudīšana. Šogad svētku galds bija klāts ar Zemnieku saimniecības ‘’Upenītes’’ siera, gaļas un maizes izstrādājumiem. Kopā ar jauniešiem bija arī Višķu draudzes pārstāve Elita Proma, kura kopīgi mums palīdzēja noskaitīt galda lūgšanu, un Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms. Svētku svinīgā pasākuma pamatā šogad bija ludziņa par Jānīti un viņa maģisko akordeonu, kas ļāva viņam teleportēties cauri laikam. Pasākumu ar savām skanīgajām balsīm bagātināja Anima Corde meitenes- Agate un Olga, kuras svētku dalībniekus ar savām dziesmām saviļņoja līdz pat sirds dziļumiem. Pasākuma noslēgumā iestādījām trīs krūmiņus Višķu Sociālās Aprūpes Centra dārzā, vienu krūmiņu iestādīja Višķu draudzes pārstāve Elita Proma, otro -  Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms un trešo Višķu pagasta jaunieši. Milzīgs paldies visiem pasākumā iesaistītajiem dalībniekiem un klātesošajiem. Links uz video: https://www.facebook.com/viskujaunatne/videos/845632552481776/ Informāciju sagatavojis:  Jānis Briška Višķu pagasta jauniešu centra vadītājs Višķu pagasta jauniešu biedrības "VJCS" priekšsēdētājs  

Atpūtas pasākums Naujenes senioriem