Baltā galdauta svētki Naujenes pamatskolā

Izglītība

No sirds uz sirdi plūst miljoniem strautu,
tie saplūst kopā un saucas par tautu…

Nemanot ir pienācis maijs ar  pieneņu dzeltenumu, ievziedu baltumu, ar pavasarīgo lietutiņu un maija svētkiem. 4. maijā visi svinam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu – otro dzimšanas dienu! Pirms 33 gadiem tika atjaunota mūsu brīvība.

Š.g. 3. maijā par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai Naujenes pamatskola tika svinēti Baltā galdauta svētki.

Radīt svētku sajūtu aicināja mūsu skolas interešu izglītības kolektīvi. Svētku koncertā uzstājās folkloras kopa “Mazā Rūžeņa” (kolektīva vadītāja Inga ZEILE), vokālais ansamblis “Spurgaliņas” (skol. Inna KRALIKA), 1.- 4. klašu koris (skol. Inna KRALIKA). Pasākuma vadītājas Jūlija GOLUBA un Ksenija PUPIŅA novēlēja, lai visi vienmēr jūtas droši savās mājās, savā valstī Latvijā.

Skolas direktors Pāvels BROVKINS visiem novēlēja saticību un jaukus Baltā galdauta svētkus.

Paldies ikvienam klātesošajam par kopā būšanas prieku!

Alita Kokina, Naujenes pamatsk. skolotāja

Saeimā diskutēja par skolu tīklu