Augšdaugavas novada vokālo ansambļu saiets

AKTUĀLI

16. jūnijā plkst. 13.00 Silenes Kultūras namā Skrudalienas pagastā notiks Augšdaugavas novada vokālo ansambļu saiets “Skanīgais stāsts”.

Saietā piedalīsies Augšdaugavas novada vokālie ansambļi sekojošās kategorijās: bērnu vokālie ansambļi (dalībnieki vecumā līdz 15 gadiem), sieviešu vokālie ansambļi, vīru vokālie ansambļi, jauktie vokālie ansambļi un senioru vokālie ansambļi.

Katrs ansamblis izpildīs divas dziesmas: vienu latviešu tautasdziesmas apdarivai vienu latviešu komponista oriģināldziesmu; vienu brīvas izvēles dziesmu. Vismaz 1 dziesma būs jāizpilda a capella.

Saieta viesi - Rēzeknes novada Dekšāres pagasta vīru vokālais ansamblis (vadītāja Agnija Romanovska).

Pasākumu organizē Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde sadarbībā ar Skrudalienas pagasta pārvaldi.

Norises vieta: Silenes Kultūras nams Skrudalienas pagastā, Skaista iela 9, c. Silene, Skrudalienas pagasts.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Saulīte
Augšdaugavas novada Kultūras centra ”Vārpa”
Vecākā kultūras darba vadītāja
Tālr.: 26362572, 65431867
E-pasts: kristine.saulite@augsdaugavasnovads.lv

Špoģu Mūzikas un mākslas skolā izlaidums